Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σύνδεση δεδομένων – γραφήματος

Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να συνδέσουμε δεδομένα ή γραφήματα μιας περιοχής κελιών με μία άλλη. Στο «Φύλλο1», η πρώτη περιοχή κελιών αναφέρεται στις πωλήσεις τριών εταιριών, για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Οι τιμές της περιοχής αυτής παρατηρούμε ότι εμφανίζονται και στο «Φύλλο2», δύο φορές. Με μια πρώτη ματιά βλέπουμε ότι οι τιμές των δύο περιοχών κελιών είναι ίδιες. Εάν όμως παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά θα δούμε ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Εάν επιλέξουμε ένα οποιοδήποτε κελί της πάνω περιοχής κελιών, π.χ. το κελί c4, στην γραμμή τύπων αναγράφεται η τιμή 220. Εάν όμως επιλέξουμε ένα οποιοδήποτε κελί της κάτω περιοχής κελιών, όπως π.χ. το κελί c13, παρατηρούμε ότι στην γραμμή τύπων δεν αναγράφει την τιμή 220 όπως προηγουμένως, αλλά τον τύπο =Φύλλο1!c4. Η τιμή δηλαδή του κελιού c13, εξαρτάται από την τιμή του κελιού c4 του «Φύλλου1». Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κελιά της δεύτερης περιοχής κελιών, ακόμη και για τα κελιά που περιέχουν κείμενο όπως το κελί c12. Η τιμή του κελιού c12 εξαρτάται από την τιμή του κελιού c3, του «Φύλλου1». Μεταβαίνουμε στο «Φύλλο1». Αλλάζουμε τις πωλήσεις του Ιανουαρίου της BMW, από 90 σε 190. Η αλλαγή της τιμής όπως ήταν αναμενόμενο άλλαξε το σύνολο και το μέσο όρο για το μήνα Ιανουάριο. Μεταβαίνουμε στο «Φύλλο2». Στην πάνω περιοχή, η τιμή των πωλήσεων της BMW τον Ιανουάριο παρέμεινε η ίδια. Στην δεύτερη περιοχή όμως οι τιμές άλλαξαν. Οι πωλήσεις της BMW τον Ιανουάριο άλλαξαν σε 190, όπως άλλαξε και το σύνολο και ο μέσος όρος για το μήνα Ιανουάριο. Εννοείται πως το αντίθετο δεν γίνεται. Αν αλλάξουμε τις τιμές της δεύτερης περιοχής, δεν ενημερώνονται οι τιμές αυτής της περιοχής του «Φύλλο1». Τα κελιά αυτής της περιοχής κελιών του «Φύλλου1», είναι συνδεδεμένα με τα κελιά αυτής της περιοχής κελιών του «Φύλλου2». Μια σύνδεση μπορεί να αφορά κελιά που βρίσκονται στο ίδιο φύλλο εργασίας ή σε άλλο φύλλο εργασίας όπως στην περίπτωσή μας, ή ακόμη και σε άλλο βιβλίο εργασίας. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως δημιουργούμε συνδέσεις. Θα συνδέσουμε τα δεδομένα της πρώτης περιοχής κελιών του «Φύλλο1», με μια περιοχή κελιών στο «Φύλλο3». Επιλέγουμε την περιοχή κελιών από το κελί b3 έως το κελί e8. Κάνουμε κλικ από την γραμμή εργαλείων στο κουμπί «Αντιγραφή». Μεταβαίνουμε στο «Φύλλο3». Επιλέγουμε το κελί b2. Από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική επικόλληση». Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου που είχαμε δει και σε προηγούμενο video – μάθημα. Πατάμε το κουμπί «Επικόλληση Σύνδεσης». Η σύνδεση δημιουργήθηκε. Στο «Φύλλο1» αλλάζουμε τις πωλήσεις της Opel, του Φεβρουαρίου, από 100 σε 200. Παρατηρούμε, ότι και στο «Φύλλο3» άλλαξαν οι πωλήσεις της Opel του Φεβρουαρίου σε 200. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση, με κελιά τα οποία βρίσκονται σε άλλο βιβλίο εργασίας. Θα συνδέσουμε τα δεδομένα αυτής της περιοχής κελιών του «Φύλλο1», με κελιά τα οποία βρίσκονται σ’ αυτό το βιβλίο εργασίας βιβλίο2.xls. Επιλέγουμε πάλι την περιοχή κελιών από το κελί b3 έως e8, και από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Μεταβαίνουμε στο βιβλίο εργασίας βιβλίο2.xls, και συγκεκριμένα στο «Φύλλο2». Από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική επικόλληση». Πατάμε το κουμπί «Επικόλληση Σύνδεσης». Η περιοχή κελιών αντιγράφηκε, η σύνδεση δημιουργήθηκε. Στο βιβλίο εργασίας προέλευσης δηλαδή στο βιβλίο 10.xls, αλλάζουμε τις πωλήσεις της Ford για τον Μάρτιο, από 150 σε 300. Ανοίγουμε το βιβλίο εργασίας βιβλίο2.xls, και παρατηρούμε ότι και εδώ άλλαξε η τιμή των πωλήσεων της Ford τον Μάρτιο σε 300. Το γράφημα που εμφανίζεται στο «φύλλο1», είναι συνδεδεμένο με την περιοχή κελιών g2 έως i8. Εάν αλλάξουμε π.χ. την ποσότητα στις κασετίνες από 2 σε 12, παρατηρούμε ότι αυξήθηκε και το μέγεθος της αντίστοιχης στήλης. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα γράφημα με τα δεδομένα της περιοχής κελιών g3 έως i8, το οποίο όμως θα βρίσκεται σε ένα άλλο φύλλο π.χ. στο «φύλλο3». Ως περιοχή δεδομένων ορίζουμε από g3 έως το i8. Ξεκινάμε τη δημιουργία γραφήματος, πατώντας το κουμπί οδηγός γραφημάτων. Επιλέγουμε «Στήλη τμημάτων», και μεταβαίνουμε στο επόμενο τμήμα. Στο τέταρτο βήμα ορίζουμε, το γράφημα να τοποθετηθεί π.χ. ως αντικείμενο στο «Φύλλο3», και πατάμε το κουμπί «Τέλος». Αλλάζοντας την τιμή της ξύστρας από 3€ σε 13€, παρατηρούμε ότι και η αντίστοιχη στήλη στο γράφημα άλλαξε.