Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σύνδεση σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη σύνδεση αντικειμένων ενός φύλλου εργασίας του excel, με ένα έγγραφο του Word. Στο φύλλο εργασίας της οθόνη μας εμφανίζονται δύο περιοχές κελιών, που περιέχουν τα επίθετα επτά μαθητών και τις βαθμολογίες τους στο μάθημα των Μαθηματικών και της Έκθεσης αντίστοιχα. Το γράφημα αναπαριστά την βαθμολογία των μαθητών στην Έκθεση. Στο έγγραφο 10_1a.doc εμφανίζεται η βαθμολογία των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών. Ο πίνακας που αναγράφει την βαθμολογία των μαθηματικών είναι συνδεδεμένος με την αντίστοιχη περιοχή κελιών του φύλλου «Βαθμολογία». Ο «Παπάζογλου» για παράδειγμα, έχει βαθμό 15 στον πίνακα του word, και 15 στο φύλλο εργασίας του Excel. Αλλάζουμε την βαθμολογία του σε 20. Μεταβαίνουμε στο έγγραφο 10_1a.doc. Παρατηρούμε ότι αυτόματα άλλαξε και εδώ η βαθμολογία του Παπάζογλου. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο κυρίως όταν τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας αλλάζουν συχνά, αφού αλλάζοντας τα δεδομένα στο excel αυτόματα αλλάζουν και τα δεδομένα στο έγγραφο του word με το οποίο έχει συνδεθεί. Ο πίνακας λοιπόν αυτός είναι συνδεδεμένος με την αντίστοιχη περιοχή κελιών του φύλλου εργασίας. Στην πραγματικότητα στο έγγραφο μας δεν έχουν αποθηκευτεί τα ίδια τα δεδομένα, αλλά ένα σύνολο δεικτών προς τα δεδομένα του Excel. Θα εισάγουμε στη συνέχεια, στο έγγραφο μας, εδώ, έναν πίνακα ο οποίος θα εμφανίζει την βαθμολογία των μαθητών στο μάθημα της Έκθεσης. Ο πίνακας θα είναι συνδεδεμένος με την αντίστοιχη περιοχή κελιών του φύλλου εργασίας «Βαθμολογία». Επιλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να αντιγράψουμε, από το κελί b14 έως d21. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέγουμε την εντολή «Αντιγραφή». Μεταβαίνουμε στο έγγραφο 10_1a.doc, και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής εδώ. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέγουμε την εντολή «Ειδική επικόλληση». Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Επικόλληση σύνδεσης». Στο πλαίσιο «Ως» επιλέγουμε «Φύλλο εργασίας του Microsoft Excel ως αντικείμενο», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η περιοχή κελιών αντιγράφηκε. Ο «Ιακωβίδης» για παράδειγμα, έχει βαθμό 11. Μεταβαίνουμε στο Excel και αλλάζουμε την βαθμολογία του, σε 15. Μεταβαίνουμε στο έγγραφο 10_1a.doc. Παρατηρούμε ότι αυτόματα άλλαξε και εδώ η βαθμολογία του Ιακωβίδη. Μπορούμε βέβαια να δημιουργήσουμε και μία σύνδεση ενός γραφήματος στο Word, με το αντίστοιχο γράφημα στο Excel . Αυτό το γράφημα, βασίζεται στα δεδομένα της περιοχής c14 έως d21. Επιλέγουμε το γράφημα. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέγουμε την εντολή «Αντιγραφή». Μεταβαίνουμε στο έγγραφο 10_1a.doc, και τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής εδώ, κάτω από τον πίνακα της βαθμολογίας στην έκθεση. Από το μενού «Επεξεργασία» επιλέγουμε την εντολή «Ειδική επικόλληση». Κάνουμε κλικ στην επιλογή «Επικόλληση σύνδεσης». Από το πλαίσιο «Ως» επιλέγουμε «Γράφημα του Microsoft Office Excel ως αντικείμενο», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το γράφημα αντιγράφηκε ως συνδεδεμένο αντικείμενο. Βέβαια οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στα δεδομένα και στη μορφοποίηση του γραφήματος στο Excel, αυτόματα θα εφαρμοστεί και στο γράφημα στο έγγραφο. Αλλάζουμε π.χ. την βαθμολογία του Δελιά, από 15 σε 1, και αυτομάτως αλλάζει το γράφημα εδώ, αλλά και εδώ. Κλείνουμε το έγγραφο του word. Αλλάζουμε το τύπο του γραφήματος σε «Ράβδους». Ανοίγοντας το έγγραφο, ενημερώνουμε τις συνδέσεις, και παρατηρούμε ότι και εδώ ο τύπος του γραφήματος άλλαξε.