Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σύνοψη

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη δημιουργία σύνοψης σεναρίου και στην αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα. Όπως γνωρίσαμε στο προηγούμενο video-μάθημα σε μία περιοχή κελιών μπορούμε να δημιουργήσουμε σενάρια. Στο φύλλο εργασίας «Πωλήσεις» εμφανίζονται τρία σενάρια. Το πρώτο, το δεύτερο, και το τρίτο. Η τιμή του κόστους σε κάθε σενάριο είναι το αποτέλεσμα του γινόμενου της ποσότητας επί της τιμής. Στην περιοχή αυτή, χρησιμοποιούμε τα τρία παραπάνω σενάρια ποιο αποτελεσματικά. Από το μενού «Εργαλεία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Σενάρια». Στο παράθυρο διαλόγου «Διαχείριση σεναρίων» εμφανίζονται τα τρία σενάρια, «Μικρή ποσότητα», «Μεσαία ποσότητα», και «Μεγάλη ποσότητα». Εάν θέλουμε π.χ. να εμφανίσουμε τις τιμές κάποιου σεναρίου το επιλέγουμε, και πατάμε το κουμπί «Εμφάνιση». Πολλές φορές θα ήταν χρήσιμο, και τα τρία σενάρια να ήταν αποτυπωμένα σ’ ένα φύλλο εργασίας. Όχι βέβαια όπως παραπάνω γιατί τότε θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο, κόπο και χώρο στο Excel. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε δημιουργώντας μια σύνοψη σεναρίου, ή αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα. Στο φύλλο εργασίας «Σύνοψη σεναρίου» έχει δημιουργηθεί μία σύνοψη σεναρίου η οποία δείχνει τα αποτελέσματα κάθε σεναρίου. Εδώ εμφανίζονται τα ονόματα των πεδίων, στην στήλη d οι τρέχουσες τιμές, και στις επόμενες τρεις στήλες οι τιμές για το πρώτο, το δεύτερο, και το τρίτο σενάριο. Στις δύο αυτές γραμμές εμφανίζονται οι τιμές των μεταβαλλόμενων κελιών, ενώ σε αυτές τις τρεις γραμμές οι τιμές των μεταβαλλόμενων κελιών, αλλά και των αποτελεσμάτων. Στο φύλλο εργασίας «Σενάριο συγκεντρωτικού πίνακα», δημιουργήσαμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα στο οποίο εμφανίζονται τα τρία σενάρια, και οι αντίστοιχες τιμές τους στα πεδία Ποσότητα, Τιμή και Κέρδος. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως δημιουργούμε αυτούς τους δύο τύπους αναφορών. Πρώτα θα δημιουργήσουμε σε νέο φύλλο μία σύνοψη σεναρίου. Από το μενού «Εργαλεία», επιλέγουμε την εντολή «Σενάρια». Πατάμε το κουμπί «Σύνοψη». Επιλέγουμε «Σύνοψη σεναρίου», και ως κελιά αποτελεσμάτων θα επιλέξουμε τα κελιά τα οποία οι τιμές θέλουμε να εμφανίζονται στην αναφορά. Ορίζουμε την περιοχή κελιών, c12 έως c14, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Η σύνοψη σεναρίου δημιουργήθηκε σε νέο φύλλο. Ομοίως για να δημιουργήσουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα για τα σενάρια που υπάρχουν στο φύλλο «Πωλήσεις» κάνουμε το εξής: Από το μενού «Εργαλεία», επιλέγουμε την εντολή «Σενάρια». Πατάμε το κουμπί «Σύνοψη». Επιλέγουμε «Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σεναρίου», και ως κελιά αποτελεσμάτων επιλέγουμε τα κελιά τα οποία θέλουμε να εμφανίζονται στην αναφορά. Ορίζουμε την περιοχή κελιών c12 έως c14, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ο συγκεντρωτικός πίνακας δημιουργήθηκε σε νέο φύλλο.