Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Σύνθετα

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα σύνθετα φίλτρα. Τα σύνθετα φίλτρα σε σχέση με τα αυτόματα, χρησιμοποιούν περισσότερα πολύπλοκα κριτήρια. Tα κριτήρια στα σύνθετα φίλτρα καθορίζονται σε περιοχή κελιών, ξεχωριστή από την περιοχή των δεδομένων. Εδώ μπορούμε να δούμε τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν οι μαθητές που πήραν κάτω από 10 στα μαθηματικά. Το δεύτερο, θα εμφανίζει όσους το όνομα τους είναι ή Γιάννης ή Γεώργιος, και το τρίτο όσους πήραν 15 στα μαθηματικά, και 15 στη χημεία. Αυτή είναι η περιοχή δεδομένων. Καλό είναι τα κριτήρια να τοποθετούνται πάνω από την περιοχή δεδομένων, όπως στο παράδειγμα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μεγαλώσει προς τα κάτω η περιοχή δεδομένων. Επίσης, όταν τα κριτήρια είναι σε διαφορετική γραμμή, όπως εδώ, στα αποτελέσματα θα εμφανιστούν όσοι λέγονται Γιάννης ή Γεώργιος, ενώ όταν είναι στην ίδια γραμμή όπως εδώ, στα αποτελέσματα θα εμφανιστούν όσοι πήραν 15 στα Μαθηματικά και 15 στη Χημεία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο σύνθετο φίλτρο, σε αντίθεση με το αυτόματο, μπορούμε να εξάγουμε τις γραμμές από τον πίνακα που πληρούν τα κριτήρια σε ένα άλλο σημείο του τρέχοντος φύλλου όπως μπορούμε να δούμε εδώ, αυτές τις τρεις περιοχές δεδομένων αυτή, αυτή, και αυτή. Η πρώτη, εμφανίζει τους μαθητές, που πληρούν το κριτήριο που εμφανίζεται στα κελιά, c1 έως c2. Δηλαδή εμφανίζει όλους τους μαθητές οι οποίοι στα μαθηματικά, έχουν βαθμολογηθεί κάτω από 10. Η δεύτερη, εμφανίζει τους μαθητές που πληρούν το κριτήριο που εμφανίζεται στα κελιά, e1 έως e3. Δηλαδή εμφανίζει όλους τους μαθητές των οποίων το όνομα είναι, «Γιάννης», ή «Γεώργιος». Η τρίτη εμφανίζει τους μαθητές που πληρούν το κριτήριο που εμφανίζεται στα κελιά, g1 έως h2. Δηλαδή όλους τους μαθητές οι οποίοι έχουν βαθμολογηθεί με 15 στα Μαθηματικά, και με 15 στη Χημεία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι επικεφαλίδες στηλών, των κριτηρίων, όπως π.χ. Μαθηματικά, Όνομα, Χημεία, θα πρέπει να περιέχουν το ίδιο ακριβώς κείμενο με τις επικεφαλίδες της περιοχής δεδομένων. Παρατηρούμε επίσης οτι η περιοχή κριτηρίων Όνομα, δεν βρίσκεται ακριβώς από πάνω από την στήλη Όνομα. Αυτό δεν ενοχλεί. Το κείμενο όμως πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο. Θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια αυτές τις τρεις περιοχές δεδομένων, στο φύλλο «Βαθμολογία2». Έχουμε ήδη πληκτρολογήσει στην αρχή του φύλλου εργασίας τα κριτήρια. Θα εμφανίσουμε σε άλλη περιοχή όλους τους μαθητές οι οποίοι στα μαθηματικά έχουν βαθμολογηθεί κάτω από 10. Επιλέγουμε ένα κελί της περιοχής δεδομένων, και από το μενού Δεδομένα, Φίλτρο επιλέγουμε «Σύνθετο φίλτρο». Επιλέγουμε «Αντιγραφή σε άλλη θέση», επειδή θέλουμε τα φιλτραρισμένα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε άλλη θέση. Διαφορετικά θα επιλέγαμε «ʼμεσο φιλτράρισμα λίστας» και τα αποτελέσματα θα εμφανιζόταν στην υπάρχουσα λίστα όπως είδαμε στο αυτόματο φιλτράρισμα. Στην «Περιοχή λίστας», επιλέγουμε την περιοχή δεδομένων στην οποία θα εφαρμοστεί το φιλτράρισμα. Το Excel ανίχνευσε αυτόματα την περιοχή, b8 έως h78. Στην «Περιοχή κριτηρίων», καθορίζουμε την περιοχή κριτηρίων. Επιλέγουμε την περιοχή, c1 έως c2. Στο πεδίο «Αντιγραφή σε» ορίζουμε το αριστερό επάνω κελί της περιοχής όπου θα αντιγραφεί το αποτέλεσμα. Επιλέγουμε το κελί j8. Εδώ θα μπορούσαμε να επιλέξουμε «Μοναδικές εγγραφές μόνο» εάν θέλαμε να μην εμφανίζονται οι διπλότυπες εγγραφές. Εμείς δεν θέλουμε και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εδώ μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Οι μαθητές που στα Μαθηματικά έχουν κάτω από 10 είναι αυτοί. Στη συνέχεια θα εμφανίσουμε τους μαθητές των οποίων το όνομα είναι ή «ΓΙΑΝΝΗΣ», ή «ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Επιλέγουμε ένα κελί της περιοχής δεδομένων, και από το μενού Δεδομένα, Φίλτρο, επιλέγουμε «Σύνθετο φίλτρο». Επιλέγουμε «Αντιγραφή σε άλλη θέση». Στην «Περιοχή λίστας» το Excel επέλεξε αυτόματα την περιοχή b8 έως h78. Στην «Περιοχή κριτηρίων» επιλέγουμε την περιοχή e1 έως e3. Στο πεδίο «Αντιγραφή σε» ορίζουμε το κελί j15, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εδώ μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Τα ονόματα όλων των μαθητών είναι είτε «ΓΙΑΝΝΗΣ», είτε «ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Θα εισάγουμε ένα τρίτο φίλτρο το οποίο θα εμφανίζει όλους τους μαθητές οι οποίοι έχουν βαθμολογηθεί με 15 και στα Μαθηματικά και στη Χημεία. Επιλέγουμε ένα κελί της περιοχής δεδομένων και από το μενού Δεδομένα, Φίλτρο, επιλέγουμε «Σύνθετο φίλτρο». Επιλέγουμε «Αντιγραφή σε άλλη θέση». Στην περιοχή λίστας το Excel επέλεξε αυτόματα την περιοχή b8 έως h78. Στην περιοχή κριτηρίων επιλέγουμε την περιοχή g1 έως h2. Στο πεδίο «Αντιγραφή σε», ορίζουμε επιλέγοντας το κελί j27, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Εμφανίζονται όλοι οι μαθητές οι οποίοι έχουν βαθμολογηθεί με 15 στα Μαθηματικά, και με 15 στη Χημεία.