Τοποθέτηση Αντικειμένων Σε Διαφορετικό Layer, Τροποποίηση Ιδιοτήτων Αντικειμένου

Όταν για κάποιο λόγο, υπάρχει μία σχεδιασμένη γραμμή, κι εμείς θέλουμε να τη μεταφέρουμε σε άλλο layer, η διαδικασία είναι η εξής. Επιλέγουμε τη γραμμή, ανοίγουμε το μενού των layers, και κάνουμε κλικ επάνω στο layer, στο οποίο θέλουμε να μεταφερθεί. Πατάμε Escape για να την αποεπιλέξουμε, και βλέπουμε ότι η γραμμή μας από το layer provoles, όπου ήταν γαλάζια και διακεκομμένη, έχει μεταφερθεί στο layer walls, κι έχει γίνει ματζέντα με συνεχόμενη γραμμή. ʼλλη μία περίπτωση αλλαγής των ιδιοτήτων των σχεδιασμένων γραμμών μας, είναι η εξής. Αν εμείς θελήσουμε μία γραμμή, να την κρατήσουμε στο layer στο οποίο βρίσκεται, αλλά για κάποιους λόγους, θέλουμε να αλλάξουμε μόνο το χρώμα της, τον τύποτης, ή το πάχος της, δεν πειράζουμε την αρχική θέση του layer, αλλά προχωράμε στο επόμενο μενού, στο μενού του χρώματος. Ανοίγουμε την μπάρα και επιλέγουμε τη γραμμή μας, θέλουμε να γίνει κόκκινη, συνεχόμενη, με πάχος γραμμής 0,70. Πατάμε Escape για να την αποεπιλέξουμε, και βλέπουμε ότι αυτή η γραμμή, εάν την επιλέξουμε για να δούμε τις ιδιότητές της, βρίσκεται στο layer provoles, αλλα δεν έχει τις ιδιότητες του layer αυτού. Αυτό σημαίνει ότι αν το layer provoles είναι κλειδωμένο, παγωμένο, ή μη ορατό, όσο και αν έχουν αλλάξει οι ιδιότητες της γραμμής, το χρώμα ή ο τύπος, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του Layer, εξακολουθούν να ισχύουν και για τη γραμμή η οποία προσωρινά ή μόνιμα έχει αλλάξει χρώμα, και τύπο, .