Τόξα Και Σύμβολα

Στην επόμενη καρτέλα λοιπόν, έχουμε Symbols and Arrows, Σύμβολα και τόξα. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο, έχουμε τις αιχμές των βελών, Arrowheads (αρο-ου χεντς). Καθορίζουμε δηλαδή τη μορφή των συμβόλων τερματισμού των διαστάσεων. Έχουμε First: Closed Filled, Second: Closed Filled, και Leader: Closed Filled. Εάν θελήσουμε ν’ αλλάξουμε κάτι, κάνουμε κλικ εδώ και επιλέγουμε π.χ. το Architectural tick (αρκιτεκτσουραλ τικ). Αυτόματα και το πρώτο και το δεύτερο, παίρνουν το ίδιο σύμβολο τερματισμού. Το Leader, απευθύνεται σε οδηγούς, επιλέγουμε δηλαδή τα βέλη που θα χρησιμοποιηθούν σε κάποιους οδηγούς, που βρίσκονται στη γραμμή των διαστάσεων, και θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό κατά 99% το κρατάμε σαν Closed Filled. Πηγαίνουμε στη θέση Arrow size, όπου ρυθμίζουμε το μέγεθος του βέλους. Επιλέγουμε δηλαδή το μέγεθος του συμβόλου τερματισμού. Εμείς σύμφωνα με τη διάσταση που έχουμε τοποθετήσει, θέλουμε να το μικρύνουμε πάρα πολύ. Οπότε το 2.5 θα το κάνουμε 0.1. Με το Enter που πατήσαμε βλέπουμε ότι στο παράδειγμά μας, σχεδόν εξαφανίστηκαν. Όταν θα ρυθμίσουμε και το κείμενο, το οποίο τώρα είναι μεγάλο, τότε θα εμφανιστούν. Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε το Center marks for circles (σιρκλς), σημείο κέντρου για κύκλους. Εδώ καθορίζουμε τη μορφή των διαμέτρων, καθώς και τα κέντρα των κύκλων, τα οποία τοποθετούνται από το κουμπί των Dimension, Center marks. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι στο παράδειγμα μας, παρόλο αυτά ρυθμίζουμε και αυτό το μέγεθός σε 0.1, επειδή όταν θα το χρησιμοποιήσουμε, θα είναι τεράστιο. Γι’ αυτό ορίζουμε από τώρα το μέγεθός του. Το Dimension Break είναι μια δύσχρηστη ρύθμιση, πρόκειται για επανένωση-ρύθμιση των διαστάσεων μεταξύ τους, την οποία σπάνια τη χρησιμοποιούμε και γι’ αυτό δεν την πειράζουμε. Πηγαίνουμε στα δεξιά όπου είναι το Arc length symbol. Το σύμβολο δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει η διάσταση, η οποία μας δείχνει το μήκος του τόξου. Κρατάμε όπως έχει το Preceding (πρισίντινγκ) dimension text, και θα επανέλθουμε και σ’ αυτό το σημείο, για να δούμε τις αλλαγές. Η Radius jog dimension, ρυθμίζει την ακτινική διάσταση, και θα την δούμε και αυτή κατά στη συνέχεια. Αντίστοιχα και η Linear (λίνεαρ) jog dimension. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις σ’ αυτήν την καρτέλα, είναι η μορφή των συμβόλων τερματισμού και το μέγεθός τους.