Τροποποίηση Μεμονωμένης Διάστασης

Σ’ αυτό το σχέδιο βλέπουμε 2 τοποθετημένες διαστάσεις. Η μια βρίσκεται στο Dimension Style test 01, και η άλλη βρίσκεται στο Dimension Style test 02. Εάν θελήσουμε να κάνουμε μια μεμονωμένη αλλαγή σε κάποια διάσταση, χωρίς να θέλουμε δηλαδή να ακολουθήσει όλο το Style και όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις, τότε κάνουμε διπλό κλικ πάνω της. Ουσιαστικά είναι η εντολή Modify Properties. Είτε σε διάσταση, είτε σε αντικείμενο, είτε σε οποιοδήποτε στοιχείο στο Autocad, με διπλό κλικ, μας εμφανίζεται πάντα η καρτέλα Properties. Με την καρτέλα αυτή, σε κάθε στοιχείο του Autocad, μπορούμε ν’ αλλάξουμε τα πάντα σε ένα αντικείμενό μας. Κυρίως όμως μεμονωμένα, δεν ακολουθεί δηλαδή μαζική αλλαγή. Οπότε εδώ, αν αρχίσουμε να εξερευνούμε τα υπόλοιπα στοιχεία της καρτέλας Modify Properties, Στο TEXT, κείμενο, θα μπορούσαμε, να αλλάξουμε το Measurement (μειζερμεντ) από 5.5 που είναι τώρα, σε π.χ. 5.5 METRA, και πατώντας Enter βλέπουμε στην περιοχή σχεδίασης της οθόνης, ότι το κείμενο που γράψαμε, εμφανίστηκε. Όπως επίσης, θα μπορούσα ν’ αλλάξω το μέγεθος του κειμένου, τα σύμβολα τερματισμού, ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αυτή η καρτέλα, η Modify Properties, επαναλαμβάνουμε ότι εμφανίζεται με διπλό κλικ σε όλα τα στοιχεία του Autocad. Δηλαδή ακόμα και σ’ αυτή τη γραμμή αν κάνω διπλό κλικ, εμφανίζεται η ίδια καρτέλα και μπορώ ν’ αλλάξω ό,τι είναι απαραίτητο γι’ αυτό το στοιχείο.