Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Τροποποίηση

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ενημέρωση και στην τροποποίηση των δεδομένων προέλευσης ενός συγκεντρωτικού πίνακα. Στο φύλλο εργασίας «Φύλλο1» εμφανίζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας, τα δεδομένα του οποίου προέρχονται από την περιοχή κελιών του φύλλου «Πωλήσεις». Οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε στα δεδομένα του φύλλου «Πωλήσεις», επηρεάζει και τα δεδομένα του συγκεντρωτικού πίνακα. Π.χ. Το πρώτο τετράμηνο του 2006, στη Γαλλία, πουλήθηκαν 20.000 αυτοκίνητα της εταιρίας BMW. Θα αλλάξουμε την τιμή αυτή των 20.000 σε 2.000. Μεταβαίνουμε τώρα στον Συγκεντρωτικό πίνακα, και ανανεώνουμε τα δεδομένα. Κάνουμε δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στον συγκεντρωτικό πίνακα και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην εντολή «Ανανέωση δεδομένων». Ο συγκεντρωτικός πίνακας ενημερώθηκε με τις νέες τιμές. Το Excel μας δίνει την δυνατότητα ο συγκεντρωτικός πίνακας να ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγουμε το φύλλο που τον περιέχει. Αυτό γίνεται ως εξής: Από την γραμμή εργαλείων «Συγκεντρωτικός πίνακας», επιλέγουμε το μενού «Συγκεντρωτικός πίνακας», και κάνουμε κλικ στην εντολή «Επιλογές πίνακα». Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου «Ανανέωση κατά το άνοιγμα», και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ο πίνακας πλέον θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα ανοίγουμε το «Φύλλο1». Ο συγκεντρωτικός πίνακας αποτελείται από τα πεδία Έτος, Εταιρία, Τετράμηνο, Χώρα. Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε ένα πεδίο π.χ. το πεδίο «Τετράμηνο» κάνουμε το εξής: επιλέγουμε το πεδίο «Τετράμηνο» και το σύρουμε εκτός του συγκεντρωτικού πίνακα. Το πεδίο «Τετράμηνο» αφαιρέθηκε. Στη λίστα με τα διαθέσιμα πεδία, παρατηρούμε πως όλα τα πεδία εκτός από το πεδίο «Τετράμηνο», εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί στον συγκεντρωτικό πίνακα. Για να εισάγουμε και το πεδίο «Τετράμηνο» το επιλέγουμε και σύροντας το, το τοποθετούμε μετά την «Εταιρία». Στην στήλη b εμφανίσθηκε τώρα το πεδίο «Τετράμηνο». Μπορούμε βέβαια να αλλάξουμε και την διάταξη των πεδίων. Στο παράδειγμα μας θα αντιστρέψουμε τη θέση των πεδίων Εταιρία, και Χώρα. Σύρουμε το πεδίο Εταιρία στο πεδίο Χώρα, και το πεδίο Χώρα το τοποθετούμε μπροστά από το πεδίο «Τετράμηνο». Η θέση των πεδίων αντιστράφηκε. Εάν θέλουμε ο συγκεντρωτικός πίνακας να περιέχει δεδομένα μόνο για το 2006, θα πρέπει να αλλάξουμε την περιοχή του φύλλου από την οποία ο συγκεντρωτικός πίνακας αντλεί δεδομένα. Επιλέγουμε ένα κελί του συγκεντρωτικού πίνακα. Από το μενού «Δεδομένα», επιλέγουμε «Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος». Εμφανίζεται το τρίτο βήμα του οδηγού δημιουργίας συγκεντρωτικού πίνακα, όπως είδαμε στο προηγούμενο video-μάθημα. Υπενθυμίζουμε πως στο βήμα αυτό ορίζουμε που θα τοποθετηθεί η αναφορά του συγκεντρωτικού πίνακα. Εμείς όμως θέλουμε να αλλάξουμε την περιοχή από την οποία αντλούνται τα δεδομένα. Μεταβαίνουμε λοιπόν στο προηγούμενο βήμα. Αλλάζουμε την περιοχή, επιλέγοντας αυτή τη φορά την περιοχή κελιών από το κελί b4 ως f22, γιατί σ’ αυτή την περιοχή εμφανίζονται τα δεδομένα για το έτος 2006, και πατάμε το κουμπί «Τέλος». Τα δεδομένα του συγκεντρωτικού πίνακα αναφέρονται τώρα μόνο στο έτος 2006.