Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

Τύποι και τιμές

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη χρήση της ειδικής επικόλλησης. Στην ειδική επικόλληση σε αντίθεση με την απλή επικόλληση που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα, μπορούμε να επικολλήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία ενός αντιγραμμένου κελιού. Σε αυτό το video-μάθημα θα αναφερθούμε στην επικόλληση τύπων και τιμών. Π.χ. στα κελιά της περιοχής κελιών f9 έως f11, εμφανίζεται το κόστος χρησιμοποιώντας έναν τύπο, που υπολογίζει το γινόμενο της τιμής επί την ποσότητα του κάθε προϊόντος. Π.χ. όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή τύπων, το αποτέλεσμα της τιμής του κελιού f9, είναι ίσο με το γινόμενο της τιμής του ποντικιού d9, 2€, επί την ποσότητα e9, 10. Ομοίως και στα κελιά f10, και f11. Τους τύπους αυτούς δεν τους εισάγαμε στα κελιά αλλά τους αντιγράψαμε από την περιοχή κελιών f3 έως f5. Και σε αυτά τα κελιά το αποτέλεσμα είναι το γινόμενο της τιμής, επί την ποσότητα. Στη συνέχεια θα αντιγράψουμε τον τύπο των κελιών f3 έως f5, και θα τον επικολλήσουμε στις περιοχές κελιών f15 έως f17. Και σ’ αυτά τα κελιά θα πρέπει να υπολογιστεί το γινόμενο της τιμής, επί την ποσότητα. Αντί λοιπόν να ξαναγράψουμε τους τύπους θα τους αντιγράψουμε. Επιλέγουμε ένα κελί από την περιοχή κελιών f3 έως f5. Από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε την περιοχή κελιών f15 έως f17, και από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική Επικόλληση». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ειδική επικόλληση», από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης. Εάν επιλέξουμε «Όλα», το Excel επικολλά όλα τα περιεχόμενα, τους τύπους και την μορφοποίηση των κελιών. Εάν επιλέξουμε «Τύποι», επικολλά μόνο τους τύπους των κελιών που αντιγράψαμε. Εάν επιλέξουμε «Τιμές», επικολλά μόνο τις τιμές περιοχής κελιών, δηλαδή το 2000. Εάν επιλέξουμε «Μορφές», επικολλά μόνο τη μορφοποίηση των κελιών. Εάν επιλέξουμε «Σημειώσεις», επικολλά μόνο τα σχόλια που βρίσκονται στα κελιά. Εμείς όμως θέλουμε να αντιγράψουμε μόνο τους τύπους. ʼρα επιλέγουμε «Τύποι». Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στα κελιά f15 έως f17 αντιγράφηκαν οι τύποι, και όχι οι τιμές ή η μορφοποίηση τους. Π.χ. η τιμή του κελιού f15, είναι το αποτέλεσμα του τύπου d15 επί e15, όπως βλέπουμε στην γραμμή τύπων. Στο φύλλο «Τιμές», θα αναφερθούμε στην αντιγραφή των τιμών μιας περιοχής κελιών, δίχως να αντιγραφούν οι μορφοποιήσεις ή οι τύποι των κελιών. Στην περιοχή από το κελί f9 έως το κελί f11, τις τιμές δεν τις πληκτρολογήσαμε αλλά τις αντιγράψαμε από την περιοχή κελιών f3 έως f5. Προσοχή αντιγράψαμε μόνο τις τιμές και όχι τους τύπους. Π.χ. το περιεχόμενο του κελιού f9 όπως βλέπουμε στην γραμμή τύπων είναι η τιμή «20», ενώ στο κελί f3 η τιμή είναι το αποτέλεσμα της συνάρτησης d3 επί e3. Θα αντιγράψουμε τώρα τις τιμές της περιοχής f3 έως f5, και θα τις επικολλήσουμε στην περιοχή κελίων από το κελί f15 έως f17. Επιλέγουμε την περιοχή κελιών f3 έως f5. Από το μενού «Επεξεργασία» κάνουμε κλικ στην εντολή «Αντιγραφή». Επιλέγουμε τώρα την περιοχή στην οποία θα επικολληθούν οι τιμές, από το κελί f15 έως f17, και από το μενού «Επεξεργασία», κάνουμε κλικ στην εντολή «Ειδική Επικόλληση». Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου «Ειδική επικόλληση». Επιλέγουμε «Τιμές» και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε ότι στα κελία f15 έως f17 αντιγράφηκαν οι τιμές, και όχι οι τύποι.