Επεξεργασία δεδομένων
Συναρτήσεις
Προχωρημένες δυνατότητες

upper

Η συνάρτηση UPPER μετατρέπει όλους τους χαρακτήρες σε κεφαλαίους. Στην στήλη b εμφανίζονται τα επώνυμα των μαθητών με πεζούς χαρακτήρες. Στην διπλανή στήλη, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση UPPER, θα μετατρέψουμε αυτούς τους χαρακτήρες σε κεφαλαίους. Επιλέγουμε το κελί c5. Από το μενού Εισαγωγή, Συνάρτηση, επιλέγουμε την κατηγορία «Κείμενο». Επιλέγουμε την συνάρτηση UPPER, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Ως όρισμα επιλέγουμε το κελί στo οποίo θα εφαρμοστεί η συνάρτηση. Επιλέγουμε το κελί b5, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Στο κελί c5 αναγράφεται τώρα το όνομα με κεφαλαίους χαρακτήρες. Μέσα στη παρένθεση εμφανίζεται ως όρισμα, το κελί b5. Χρησιμοποιώντας την λαβή συμπλήρωσης, αντιγράφουμε τον τύπο και στα υπόλοιπα κελιά. Στην αριστερή στήλη διαγράφουμε το πρώτο επώνυμο και πληκτρολογούμε ένα νέο, το λαμπρόπουλος με πεζούς χαρακτήρες. Πατώντας ENTER παρατηρούμε ότι στο διπλανό κελί εμφανίζεται το ίδιο επίθετο με κεφαλαίους όμως χαρακτήρες.