Όροι Χρήσης & Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο Universtudies.com (εφεξής «ο Ιστότοπος, η Ιστοσελίδα, το Universtudies.com, εμείς, η εταιρία ή δικό μας»). Το Universtudies.com αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με στόχο την πώληση μαθημάτων (MOOCs – Massive Open Online Courses) της εταιρίας με την επωνυμία infolearn (ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.). Με την επίσκεψή σας, την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τις πολιτικές και τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

 

1. Εισαγωγή – Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, καθώς επίσης και για όλους τους επισκέπτες και τους χρήστες που θα προβούν σε αγορά των online μαθημάτων, ψηφιακών προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου.

Ως επισκέπτες ή χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψή σας ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση αυτών. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε και παραχωρείτε τη συγκατάθεσή σας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως στις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου καθώς και η δημιουργία λογαριασμού μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 18 ετών, το οποίο έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορεί να καταρτίζει και να συμβάλλετε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΠΔ 131/2003. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και αποκτάτε πρόσβαση στο περιεχόμενό του, συναινείτε ότι πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

2. Δημιουργία, Ενημέρωση ή Ακύρωση λογαριασμού κι Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο. Μπορείτε να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από την υπηρεσία, εάν επιλέξετε την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στο κάτω μέρος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Universtudies.com, ώστε να μην λαμβάνετε στο μέλλον ενημερωτικά ή προωθητικά μηνύματα από εμάς.

Η εγγραφή στον ιστότοπο Universtudies.com συνεπάγεται πρόσβαση σε προωθητικές ενέργειες σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας. Για την δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού στο Universtudies.com θα χρειαστεί να παρέχετε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Τα  δεδομένα που καλείστε να παρέχετε πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και να δεσμευτείτε ότι θα τα ενημερώνετε εφόσον μεταβληθούν. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ενημερώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, ώστε να τον διατηρείτε επικαιροποιημένο. Επίσης, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε ακύρωση της εγγραφής σας, καθώς και ακύρωση του λογαριασμού σας στον ιστότοπο. Η υποβολή αυτού του αιτήματος συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων, με μελλοντική ισχύ, εκτός από τα δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε με ρητή διάταξη του νόμου. Τυχόν εμφάνιση του λογαριασμού σας ως διαθέσιμου και ενεργού για κάποια χρονική περίοδο στους εξυπηρετητές μας οφείλεται στην φύση και την τεχνική δομή του Διαδικτύου και δεν φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη.

Δεσμεύεστε ότι θα δημιουργήσετε και θα διατηρείτε έναν μόνο λογαριασμό χρήστη, τα στοιχεία του οποίου δεν θα κοινοποιήσετε σε τρίτο και δεν θα επιτρέπετε την χρήση του λογαριασμού σας από τρίτους, ούτε θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει απροειδοποίητα και μονομερώς τον λογαριασμό χρηστών, χωρίς αιτιολόγηση ή ενημέρωση.

 

3. Χρήση του ιστότοπου

Δικαίωμα δημιουργίας λογαριασμού έχουν αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων εφόσον προβούν σε αγορά υπηρεσιών, εγγραφή σε μαθήματα ή εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο. Υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που υποβάλει στον ιστότοπο, καθώς και για οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με το λογαριασμό αυτό, δηλαδή, για τα σχόλια στους χώρους συζητήσεων (forum), τα μηνύματα, τα αρχεία που ανεβάζει στην πλατφόρμα, πληροφορίες που μεταδίδει ή αποστέλλει κ.λπ. είναι αποκλειστικά ο χρήστης του λογαριασμού.

Το Universtudies.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη που έχει υποβληθεί στον ιστότοπο, για σκοπό πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα, για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην προβαίνει σε ενέργειες ή να μην ενθαρρύνει άλλους χρήστες να προβούν σε ενέργειες που σχετίζονται με μετάδοση, ανέβασμα ή αποστολή στον ιστότοπο περιεχομένου που είναι α) παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, επιβλαβές, δυσφημιστικό ή ανακριβές προς τρίτους ή προς τον ιστότοπο β) εμπιστευτικό ή δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω συμβατικών υποχρεώσεων ή νομικών ή κανονιστικών περιορισμών γ) σχετικό με αποζημίωση ή άλλη παροχή που έχετε λάβει από τρίτο συμβαλλόμενο μέρος δ) αποτελεί μέρος προϊόντος πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησία, πατέντας, κατοχυρωμένου σήματος, ή άλλου περιουσιακού δικαιώματος τρίτου μέρους ε) σχετικό με προώθηση ή προωθεί ανταγωνιστικό ιστότοπο ή συνδέει οποιονδήποτε ανταγωνιστή με τον ιστότοπο Universtudies.com στ) αντικείμενο πολιτικής τοποθέτησης, προεκλογικής εκστρατείας, ενημέρωσης, παράνομης ή αθέμιτης διαφήμισης, πορνογραφικό υλικό, επιβλαβές πρόγραμμα οποιουδήποτε είδους (trojan, malware κ.λπ.), ή σχετίζεται με μαζική αποστολή e-mail με την μορφή spam, ζ) ψευδής αναπαράσταση τρίτου προσώπου ή οντότητας με χρήση ψευδούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με λοιπά μέσα.

Ο χρήστης ρητά συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που αναρτά δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο τα σημεία των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και απαλλάσει το Universtudies.com από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη που θα προέρχεται από ανακριβές ή λανθασμένο περιεχόμενο. Η υποβολή πληροφοριών από τον χρήστη συνεπάγεται ότι ο χρήστης είναι κάτοχος των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις πληροφορίες που έχει αναρτήσει, ότι το περιεχόμενο είναι πλήρες, αληθές, ακριβές και ολοκληρωμένο σύμφωνα με τις γνώσεις που ο χρήστης έχει στη διάθεσή τους. Ο χρήστης ρητά συμφωνεί ότι δεν μπορεί να δημοσιεύσει, να ανεβάσει ή να μοιραστεί περιεχόμενο, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική του προσωπική προσπάθεια ή εργασία και για το οποίο δεν διαθέτει άδεια για δημοσίευση, ούτε μπορεί να δημοσιεύσει, να ανεβάσει ή να διαμοιράσει ή να πωλήσει, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υλικό σχετικό με λύσεις των ασκήσεων στα μαθήματα ή με λοιπό σχετικό περιεχόμενο.

Το Universtudies.com δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των χρηστών στον ιστότοπο, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη γι’ αυτό. Παρακαλούμε, εφόσον πέσει στην αντίληψή σας περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης να μας το γνωστοποιήσετε άμεσα, προκειμένου να προβούμε στις ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες για την κάθε περίπτωση.

 

4. Παρεχόμενη Υπηρεσία

Τα σεμινάρια, τα μαθήματα και το λοιπό υλικό που υπάρχει στον ιστότοπο είναι αναρτημένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν αποκλείεται η απομάκρυνση ή ο περιορισμός ενός ή περισσότερων σεμιναρίων, ενέργεια η οποία εντάσσεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.

 

5. Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

Ρητά αναφέρεται ότι σκοπός χρήσης του ιστότοπου είναι αυστηρά προσωπικός και αφορά παρακολούθηση, αποθήκευση, εκτύπωση ή κατέβασμα του περιεχομένου εκάστοτε σεμιναρίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης. Ρητά απαγορεύεται:

α) Η τροποποίηση ή η δημιουργία έργου που βασίζεται στον ιστότοπο ή στο περιεχόμενο αυτού, β) η συλλογή πληροφοριών λογαριασμού ή χρήστη με σκοπό την πώληση ή την επεξεργασία ή την συλλογή προσωπικών ή άλλων δεδομένων για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτου μέρους, γ) η τεχνική διαμόρφωση ή ο σχεδιασμός τεχνικής διαμόρφωσης, εν μέρει ή εν όλο, του ιστότοπου, δ) η χρήση περιεχομένου, μεταδεδομένων ή άλλου τύπου κειμένου με την χρήση εμπορικών σημάτων ή άλλων προϊόντων Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλο ιστότοπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Universtudies.com, ε) οποιαδήποτε ενέργεια υποβάλει σε δυσανάλογο βάρος τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας, όπως η χρήση bots, spiders, crawlers και ούτω καθ’ εξής.

Η χρήση του περιεχομένου που παρέχεται από τον ιστότοπο μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο που περιγράφει η άδεια χρήσης της παρούσας ενότητας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα προκαλέσει την ακύρωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες από μέρους του ιστότοπου, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει νέο περιεχόμενο, να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να βελτιώνει το υπάρχον περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ενημέρωση. Στον όρο περιεχόμενο του ιστότοπου συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η εμπειρία χρήστη από την χρήση του ιστότοπου, τα κείμενα, οι εικόνες και η γραφική αποτύπωση, τα βίντεο, τα αρχεία ήχου και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άυλο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν προϊόν Βιομηχανικής και Πνευματικής ιδιοκτησίας του Universtudies.com, και των αδειών χρήσης των εισηγητών και διδασκόντων των συγκεκριμένων μαθημάτων ή σεμιναρίων καθώς και του συνοδευτικού υλικού αυτών.

Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση, χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή τροποποίηση, εν όλο ή εν μέρει, οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Universtudies.com. Επιπρόσθετα, η χρήση των υπηρεσιών ή έγγραφή στις υπηρεσίες δεν καθιστά τον χρήστη κάτοχο άδειας ή δικαιώματος εμπορικής ή άλλης χρήσης πέραν της προσωπικής, χωρίς την γραπτή έγγραφη και προηγούμενη συναίνεση του Universtudies.com.

Ο ιστότοπος προορίζεται για προσωπική χρήση με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οποιαδήποτε χρήση παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι πιθανό να παραβιάζει τα δημιουργεί νομικές αξιώσεις για καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρίας, ή εκ μέρους των παρόχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Αποποίηση ευθύνης

Το Universtudies.com έχει θεσπίσει αυστηρά πρότυπα ποιότητας ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βίντεο να είναι η βέλτιστη δυνατή. Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις που σχετίζονται με την οθόνη προβολής του περιεχομένου (οθόνη Η/Υ, laptop, tablet ή κινητού), για τις οποίες ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη και οι οποίες σχετίζονται με την τεχνολογία κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.

 

7. Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος Universtudies.com περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ή ιστότοπους. Οι ιστότοποι αυτοί διαθέτουν δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των εκάστοτε ιστότοπων, ώστε να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες όρους. Το Universtudies.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές μεταξύ των Όρων του παρόντος ιστότοπου και τους αντίστοιχους όρους λοιπών ιστοτόπων, ούτε ευθύνεται για την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή την αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους συνδεδεμένους ιστότοπους ή για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες ή προϊόντα. Οι σύνδεσμοι υπάρχουν με σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη και η μετάβαση σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Η χρήση υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπο Universtudies.com επιτρέπεται μόνο έπειτα από έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας και αφορά περιορισμένο, ελεύθερα ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας υπερσυνδέσμων προς την αρχική σελίδα του ιστότοπου, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση.

 

8. Αγορά της υπηρεσίας

Η αγορά της υπηρεσίας μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα αν επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: α) Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα β) IRIS γ) PayPal δ) Stripe, ή την επόμενη εργάσιμη, εάν επιλέξετε να κάνετε τραπεζική κατάθεση (τραπεζικό έμβασμα).

Η πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα συνεπάγεται και την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στον ιστότοπο προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες. Η φόρμα παραγγελίας πρέπει να συμπληρωθεί με τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και η χρέωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εγκυρότητας των στοιχείων της. Εάν δεν ληφθεί η έγκριση πληρωμής από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η πώληση και δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες.

 

9. Πολιτική Επιστροφών

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης, σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, εάν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ή σε οποιοδήποτε βαθμό.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά κάποιου μαθήματος, αλλά υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία χρήσης αυτού με υπαιτιότητα της Εταιρίας, η Εταιρία δεσμεύεται να σας επιστρέψει τα χρήματά σας. Μπορείτε να αιτηθείτε επιστροφή χρημάτων μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την επόμενη ημέρα της αγοράς. Μετά το πέρας των 15 ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων από την εταιρία. Σε περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα τραπέζης. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής χρημάτων τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

 

10. Ασφάλεια συναλλαγών

Το Universtudies.com δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα και δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με την τράπεζά σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας κάθε φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μία αγορά από τον ιστότοπό μας.

Το Universtudies.com δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη ζημιά ή απώλεια (άμεση ή έμμεση) που θα υποστεί χρήστης από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας. Επίσης, το Universtudies.com δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη ζημιά που θα προκληθεί στον εξοπλισμό του Η/Υ σας από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, κατά τη διάρκεια σύνδεσης στον ιστότοπό μας. Ο χρήσης είναι υπεύθυνος να διατηρεί ενεργοποιημένα και ενημερωμένα τα προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό του Η/Υ του.

Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του συνεργαζόμενου Τραπεζικού Ιδρύματος με χρέωση της χρεωστικής ή της πιστωτικής σας κάρτας και όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα μένουν στο Τραπεζικό Ίδρυμα. Στη βάση δεδομένων μας μένουν μόνο οι πληροφορίες που σχετίζονται με την διεύθυνση και τα στοιχεία του χρήστη, ενώ ο κωδικός σας είναι κρυπτογραφημένος.

 

11. Απόρρητο και Ασφάλεια

Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και του απορρήτου των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα για το Universtudies.com. Γι’ αυτό τον λόγο τηρούμε τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής ή λογισμικού που έχει σκοπό να παρέμβει ή να βλάψει την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, ή να υποκλέψει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπικές πληροφορίες χρηστών από τον ιστότοπο. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σκοπό να υποβάλει υποβάλει σε δυσανάλογο βάρος τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας, ή τις λοιπές υποδομές.

Τα τμήματα του ιστότοπου που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης αφορούν και περιορίζονται στην χρήση αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Απαγορεύεται ρητά η επιχείρηση πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα σε αυτά τα τμήματα του ιστότοπου, καθώς αυτού του είδους οι ενέργειες ενδέχεται να επιφέρουν διώξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 

12. Επικαιροποίηση των παρόντων όρων

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να μεταβάλλει τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε συχνά τους Όρους Χρήσης, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις τελευταίες προσθήκες, αλλαγές και ενημερώσεις.

 

13. Εφαρμοστικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν και εφαρμόζονται σε αντικατάσταση παλαιότερων. Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί μη εφαρμόσιμο, παράνομο, ή καταχρηστικό, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων. Η μη άσκηση από μέρους του Universtudies.com κάποιου όρου δεν σημαίνει παραίτηση από τα λοιπά δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να ασκήσει αυτό τον όρο, ούτε συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των Όρων.

 

14. Επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

15. Επικοινωνία

Το Universtudies.com βρίσκεται στη διάθεσή σας για να λύσει οποιαδήποτε απορία έχετε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: contact@universtudies.com