Νίκος Χουβαρδάς

Ομιλητής, εκπαιδευτής πωλήσεων και πειθούς. NLP Sales Training and Consulting – Life & Business Coaching

Με αρχικές σπουδές στα οικονομικά και το Marketing από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την επιχειρηματικότητα και είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης και εκπαιδευτής Πωλήσεων και δεξιοτήτων άσκησης επιρροής και πειθούς μέσω εφαρμογών Νευρογλωσσικού προγραμματισμού στις πωλήσεις και την προσωπική βελτίωση.

To 2001 εκπαιδεύτηκε στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (Neuro -Linguistic Programming) στο HELLENIC INSTITUTE FOR NLP και το 2017 -2018 , στο Business & Life Coaching του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α).

Ο συνδυασμός της βαθιάς γνώσης των Τεχνικών πωλήσεων, των σπουδών στον NLP και στο Business & Life Coaching, του παρέχουν την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες NLP SALES CHOACHING υποστηρίζοντας ως Sales Coach πωλητές η και ομάδες πωλητών, επαγγελματίες και επιχειρηματίες.

Έχοντας 30ετη εμπειρία ως επαγγελματίας ομιλητής και εκπαιδευτής σε θέματα επιχειρησιακής επικοινωνίας και πωλήσεων, σχεδίασε και παρουσιάζει το Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα NLP IN SALES για ατομική και ομαδική εκπαίδευση και υποστήριξη. Απευθύνεται σε πωλητές, επιχειρηματίες και ελευθέρους επαγγελματίες, με σκοπό την εφαρμογή των εργαλείων του NLP για βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων , την επίτευξη άριστων επιδόσεων αλλά και την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στηριγμένα στις αρχές και την φιλοσοφία του NLP. Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Το Ημερολόγιο του κορυφαίου πωλητή". Διδάσκει Νευρογλωσσικό προγραμματισμό στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών.

Μαθήματα του εισηγητή