Αλλαγή προτύπου σχεδίασης

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα πρότυπα σχεδίασης. Τα πρότυπα σχεδίασης, ή αλλιώς θέματα, δίνουν μία επαγγελματική όψη στις παρουσιάσεις μας. Για να εφαρμόσουμε κάποιο πρότυπο σχεδίασης, μέσω της καρτέλας Σχεδίαση, μεταβαίνουμε στην ομάδα Θέματα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, και εμφανίζονται διάφορα θέματα, αυτά. Μετακινόντας το ποντίκι επάνω από αυτά, αλλάζουν αυτομάτως πολλά από τα στοιχεία κάθε διαφάνειας. Ας επιλέξουμε π.χ. Αφθονία. Οι διαφάνειες μας θα εμφανιστούν πλέον με αυτόν τον τρόπο. Αλλάζει η γραμματοσειρά, και το μέγεθος των κειμένων, η θέση τους, το φόντο της διαφάνειας, προστίθονται διάφορα γραφικά, κ.α.. Το PowerPoint μας προσφέρει πάρα πολλά θέματα σχεδίασης. Αρκεί να κάνουμε ένα κλικ στο πρότυπο, για να το εφαρμόσει σε ολόκληρη την παρουσίαση μας ασφαλώς. Αν θέλουμε π.χ., να εφαρμόσουμε το πρότυπο “Γωνίες”, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το εικονίδιο, κάνουμε ένα κλικ, και αυτομάτως όλη η παρουσίαση μας χρησιμοποιεί το πρότυπο σχεδίασης “Γωνίες”.