Διαφάνεια κειμένου με κουκκίδες

Στη συνέχεια θα εισάγουμε την δεύτερη διαφάνεια, η οποία είναι αυτή. Έχει ένα τίτλο, και από κάτω έχει ένα κείμενο με κουκκίδες. Παρατηρούμε πως η διάταξή της είναι αυτή, “Τίτλος και Αντικείμενο”. Παρατηρούμε πως δεν λέει “Τίτλος και περιεχόμενο”, αλλά Αντικείμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή στην τρέχουσα καρτέλα, υπάρχει ήδη περιεχόμενο, το οποίο είναι ένα αντικείμενο. Ενα πλαίσιο ελέγχου. Μεταβαίνουμε λοιπόν στην κενή παρουσίαση, και εισάγουμε μια νέα διαφάνεια με διάταξη “Τίτλος και περιεχόμενο”. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον τίτλο, ο οποίος είναι η λέξη “Χαρακτηριστικά”. Κάνουμε λοιπόν κλικ εδώ, και πληκτρολογούμε τη λέξη Χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσουμε αυτό το κείμενο, 4222 ερωτήσεις κι ούτω καθεξής. Κάνουμε κλικ εδώ, πληκτρολογούμε 4222 ερωτήσεις, πατάμε το πλήκτρο ENTER, και δημιουργείται μια νέα κουκκίδα, όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενο “IN-ATES ερωτήσεις για όλες τις ενότητες”, και ούτω καθεξής. Εάν παρατηρήσουμε, η διαφάνεια αυτή έχει άλλο φόντο, το οποίο θα δείξουμε σε επόμενο μάθημα πως αλλάζει. Την ίδια διαφάνεια θα μπορούσαμε να την δημιουργήσουμε και ως εξής: Επιλέγουμε το αντικείμενο, και το διαγράφουμε. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να εισάγουμε ένα πλαίσιο κειμένου, να πληκτρολογήσουμε το πρώτο κείμενο, και για να εφαρμόσουμε κουκκίδες, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί “Κουκκίδες” της καρτέλας “Κεντρική”, και η διαφάνειά μας θα έχει αυτή τη μορφή. Στη συνέχεια μπορούμε να συνεχίσουμε με την πληκτρολόγηση.