Προσαρμογή κίνησης σε αντικείμενα της διαφάνειας

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα εφέ κίνησης στα διάφορα αντικείμενα της διαφάνειας. Για να προσθέσουμε κάποια κίνηση, επιλέγουμε το αντικείμενο, και μεταβαίνουμε στην καρτέλα Κινήσεις. Μπορούμε να εισάγουμε ένα εφέ κίνησης με δύο τρόπους. Είτε κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο, είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί “Προσθήκη κίνησης”. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη κίνησης”, και επιλέγουμε “Αναπήδηση”. Το αντικείμενο θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της προβολής με αυτό τον τρόπο. Μπορούμε να επιλέξουμε και την διάρκεια, 4 δευτερόλεπτα π.χ., για να εμφανιστεί τόσο αργά. Στη συνέχεια επιλέγουμε το δεύτερο αντικείμενο, και προσθέτουμε σ’ αυτό το εφέ “Εμφάνιση”. Στο τρίτο αντικείμενο, την καρδιά, προσθέτουμε το εφέ “Τυχαίες γραμμές”. Στο συγκεκριμένο εφέ έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την κατεύθυνση του εφέ, να είναι οριζόντια όπως έχουμε δει ή κατακόρυφη έτσι δηλαδή. Και εννοείται πως μπορούμε να ρυθμίσουμε και εδώ την διάρκεια του εφέ. Επιλέγουμε το επόμενο αντικείμενο, το βέλος, και προσθέτουμε σ’ αυτό το εφέ, “Διαίρεση”. Επιλέγουμε και το τελευταίο αντικείμενο, και εάν δεν μας ικανοποιούν τα εφέ τα οποία εμφανίζονται σε αυτό το σημείο, μπορούμε να κάνουμε κλικ στην εντολή “περισσότερα εφέ εισόδου”, και να επιλέξουμε κάποιο άλλο π.χ. “Μπούμερανγκ”. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο ΟΚ. Οι αριθμοί οι οποίοι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή επάνω στα διάφορα αντικείμενα, υποδηλώνουν την σειρά με την οποία θα εμφανισθούν όταν θα τρέξει η προβολή. Για να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης των αντικειμένων, κάνουμε κλικ στην εντολή “Κινούμενα σχέδια”, ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο κίνησης. Πρώτα θα εμφανισθεί το γελαστό πρόσωπο, μετά θα εμφανισθεί η επεξήγηση, η καρδιά, και ούτω καθεξής. Μπορούμε να αλλάξουμε την σειρά, εάν επιλέξουμε το αντικείμενο, και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό. Το σχήμα της έλλειψης θα εμφανισθεί τέταρτο, και μετά θα εμφανισθεί το βέλος το οποίο είναι το πέμπτο εφέ. Το επαναφέρουμε κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, να εμφανίζεται δηλαδή τελευταίο. Εάν θέλουμε να καταργήσουμε κάποιο εφέ, όπως είναι επιλεγμένο το αντικείμενο, κάνουμε κλικ στο εφέ “Καμία”. Εάν ξεκινήσουμε την παρουσίαση αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που κάνουμε κλικ θα εμφανίζεται και ένα αντικείμενο, το γελαστό πρόσωπο με την αναπήδηση, σε πολύ μικρή ταχύτητα, η επεξήγηση, η καρδιά, το βέλος, και το οβάλ σχήμα.