Στοίχιση αντικειμένων

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην στοίχιση των αντικειμένων. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μετακινήσουμε την εικόνα του “TEST4U”, στο κάτω τμήμα της διαφάνειας και μάλιστα στο κέντρο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να την μετακινήσουμε έτσι. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, πως η εικόνα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της διαφάνειας. Θα δείξουμε έναν τρόπο, ο οποίος μας επιτρέπει την μετακίνηση της εικόνας, ακριβώς στο κέντρο, του κάτω τμήματος. Επιλέγουμε την εικόνα, και στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα Μορφοποίηση. Κάνουμε κλικ στην εντολή Στοίχιση, και φροντίζουμε να είναι επιλεγμένη η επιλογή “Στοίχιση στη διαφάνεια”. Εφόσον είναι επιλεγμένη, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Στοίχιση κάτω”. Υπενθυμίζουμε πως θέλουμε να στοιχίσουμε την εικόνα στο κάτω τμήμα της διαφάνειας και στο κέντρο. ʼρα επιλέγουμε πρώτα “Στοίχιση κάτω”, η εικόνα μεταφέρθηκε αμέσως στο κάτω τμήμα της διαφάνειας. Στη συνέχεια πρέπει να την στοιχίσουμε και στο κέντρο. Επιλέγουμε λοιπόν “Στοίχιση στο κέντρο”, και η εικόνα στοιχίστηκε στο κάτω τμήμα της διαφάνειας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς την στοίχιση ενός αντικειμένου. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε να επιλέγουμε πρώτα “Στοίχιση στη διαφάνεια”, και στη συνέχεια να προβαίνουμε στις στοιχίσεις.