Μορφοποίηση γραφήματος

Στη συνέχεια θα μορφοποιήσουμε και θα τροποποιήσουμε το γράφημα. Παρατηρούμε πως δεν εμφανίζονται όλα τα έτη των πωλήσεων. Για να εμφανίσουμε όλα τα έτη των πωλήσεων, επιλέγουμε το γράφημα, και αλλάζουμε το μέγεθός του προς τα αριστερά. Παρατηρούμε, πως εμφανίζονται όλα τα έτη. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου ενός γραφήματος, επιλέγουμε το γράφημα, κάνουμε δεξί κλικ στον κενό χώρο, και επιλέγουμε “Μορφοποίηση περιοχής γραφήματος”. Επιλέγουμε “Συμπαγές χρώμα”, επιλέγουμε ένα χρώμα της επιλογής μας, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα των στηλών, επιλέγουμε πρώτα τις στήλες, κάνουμε δεξί κλικ, και στη συνέχεια “Μορφοποίηση σειράς δεδομένων”. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Γέμισμα, Συμπαγές γέμισμα, και επιλέγουμε ένα χρώμα της επιλογής μας. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, και το γράφημά μας εμφανίζεται έτσι. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος, στον κενό χώρο κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε “Αλλαγή τύπου γραφήματος”. Στη συνέχεια επιλέγουμε π.χ., “Πίτα” με απομακρυσμένα τμήματα, όπως μπορούμε να διαβάσουμε εδώ. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και το γράφημα μας εμφανίζεται έτσι.