Εισαγωγή νέας διαφάνειας

Στην οθόνη μας εμφανίζεται μία παρουσίαση. Η παρουσίαση έχει όνομα “TEST4U”, και αποτελείται από τις εξής έξι διαφάνειες. Στη συνέχεια των video-μαθημάτων, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την παρουσίαση εκ του μηδενός.