Εισαγωγή

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εισαγωγή εικόνων και γραφικών. Παρατηρούμε πως στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης “TEST4U”, υπάρχει η εικόνα του “TEST4U”. Ενώ στην τέταρτη διαφάνεια υπάρχει ένα ClipArt, στην επάνω και δεξιά γωνία. Θα μεταβούμε λοιπόν στην δική μας παρουσίαση, και στην πρώτη διαφάνεια θα εισάγουμε την εικόνα του “TEST4U”. Από την καρτέλα “Εισαγωγή” κάνουμε κλικ στην εντολή “Εικόνα”, για να εισάγουμε την εικόνα του TEST4U. Επιλέγουμε τον φάκελο αποθήκευσης, και την φωτογραφία. Για να την εισάγουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή”, και η φωτογραφία εμφανίζεται στη θέση αυτή. Μεταβαίνουμε στην τέταρτη διαφάνεια όπου θα εισάγουμε ένα ClipArt. Από την καρτέλα “Εισαγωγή” κάνουμε κλικ στην εντολή “Εικόνες ClipArt”. Εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών στα δεξιά, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πεδίο “Αναζήτηση”, για να αναζητήσουμε το ClipArt που θέλουμε να εισάγουμε. Εισάγουμε μία λέξη κλειδί π.χ. τη λέξη βέλη, και κάνουμε κλικ στο κουμπί μετάβαση. Επιλέγουμε το ClipArt που μας ενδιαφέρει, και μέσω του κουμπιού αυτού, κάνουμε κλικ στην εισαγωγή και το ClipArt εισάγεται.