Απόκρυψη και επανεμφάνιση διαφανειών και εκκίνηση προβολής

Η παρουσίαση μας αποτελείται από αυτές τις έξι διαφάνειες. Εάν θέλουμε να δούμε την παρουσίαση μας, όπως θα την δει το κοινό μας, θα πρέπει από την καρτέλα “Προβολή παρουσίασης”, να κάνουμε κλικ στην εντολή “Από την αρχή”, και εμφανίζονται οι διαφάνειες μαζί με τα εφέ τα οποία έχουμε ορίσει. Αυτή είναι η πρώτη διαφάνεια, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, και η έκτη. Κάνοντας ένα κλικ φτάσαμε στο τέλος της προβολής, οπότε με άλλο ένα κλικ επιστρέφουμε στη οθόνη του προγράμματος μας. Εάν μεταβούμε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών, κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, θα μπορέσουμε να αποκρύψουμε κάποιες διαφάνειες κατά τη διάρκεια της προβολής. Ας υποθέσουμε πως δεν θέλουμε να εμφανισθούν οι διαφάνειες 3, 4, και 5. Κάνουμε δεξί κλικ στην τρίτη διαφάνεια, και επιλέγουμε απόκρυψη διαφάνειας. Παρατηρήστε πως δεν εμφανίζεται πλέον ο αριθμός της διαφάνειας. Επιλέγουμε την τέταρτη, και επιλέγουμε πάλι απόκρυψη, καθώς και την πέμπτη. Με αυτόν τον τρόπο μόλις ξεκινήσουμε την προβολή της παρουσίασης, από την πρώτη θα μεταβούμε στην δεύτερη με τίτλο “Χαρακτηριστικά”, και απευθείας στην έκτη διαφάνεια με τίτλο Διάφορα. Ξεκινάμε λοιπόν την προβολή της παρουσίασης. Αυτή είναι η πρώτη διαφάνεια. Αυτή είναι η δεύτερη με τίτλο “Χαρακτηριστικά”, και αυτομάτως μεταβαίνουμε στην έκτη διαφάνεια με τίτλο “Διάφορα”. Δεν εμφανίστηκαν δηλαδή, οι υπόλοιπες τρεις διαφάνειες που τις είχαμε αποκρύψει. Εάν θέλουμε να εμφανίζονται οι διαφάνειες κατά την προβολή, κάνουμε δεξί κλικ στην διαφάνεια, και από-επιλέγουμε την απόκρυψη της διαφάνειας, οπότε ο αριθμός εμφανίζεται κανονικά. Για να ξεκινήσει η προβολή της παρουσίασης, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κλικ από την καρτέλα “Προβολή παρουσίασης”, στην εντολή “Από την αρχή”. Με αυτόν τον τρόπο, η προβολή ξεκινά πάντα από την πρώτη διαφάνεια. Εάν θέλουμε όμως η προβολή να ξεκινήσει από κάποια άλλη διαφάνεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εικονίδιο. Εάν επιλέξουμε π.χ. την τρίτη διαφάνεια, και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό, η προβολή θα ξεκινήσει από τη τρίτη διαφάνεια. Δεν θα εμφανισθούν δηλαδή οι δύο πρώτες. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε, και εάν κάναμε κλικ στην εντολή “Από τρέχουσα διαφάνεια”, της καρτέλας “Προβολή παρουσίασης”.