Υποδείγματα διαφανειών

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα υποδείγματα. Θα μεταβούμε στη διάταξη ταξινόμηση διαφανειών. Όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε ήδη εφαρμόσει ένα πρότυπο σχεδίασης, στην παρουσίασή μας. Στη συνέχεια θα αλλάξουμε τη διάταξη κάποιων διαφανειών. Από την καρτέλα Κεντρική, και την διάταξη διαφανειών, μπορούμε να δούμε πως η πρώτη διαφάνεια έχει διάταξη “Μόνο τίτλος”. Η επόμενη έχει διάταξη “Τίτλος και περιεχόμενο”, και ούτω καθεξής. Όταν είχαμε αναφερθεί στις διατάξεις, είχαμε αναφέρει πως όλες οι διατάξεις έχουν την ίδια αξία, εκτός από τη πρώτη διάταξη που είναι η “Διαφάνεια τίτλου”. Εάν στην πρώτη διαφάνεια εφαρμόσουμε διάταξη “Διαφάνεια τίτλου”, αυτομάτως αυτή θα αλλάξει, δείτε το λίγο. Για να εφαρμόσουμε “Διαφάνεια τίτλου” κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό, και αυτομάτως η πρώτη διαφάνεια έχει αποκτήσει άλλη εμφάνιση. Το φόντο είναι διαφορετικό, όπως και η θέση και μορφοποίηση του τίτλου της διαφάνειας. Ο τίτλος ο οποίος σε όλες τις διαφάνειες εμφανίζεται εδώ, στη “Διαφάνεια τίτλου” εμφανίζεται σε αυτό το σημείο. Αλλάζοντας λοιπόν την διάταξη της πρώτης διαφάνειας σε “Διαφάνεια τίτλου”, έχει αλλάξει και η εμφάνιση της. Στη συνέχεια ας υποθέσουμε το εξής. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε σε όλες τις διαφάνειες, εκτός από την “Διαφάνεια τίτλου”, στην επάνω και δεξιά γωνία κάθε διαφάνειας, να εμφανίζεται ο λογότυπος του “TEST4U”. Αυτό θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των διαφανειών. Εάν θέλουμε ο λογότυπος να βρίσκεται μόνο στη “Διαφάνεια τίτλου”, θα χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα τίτλων. Στα υποδείγματα έχουμε πρόσβαση μέσα από την καρτέλα “Προβολή”. Από την ομάδα “Κύριες προβολές”, επιλέγουμε “Υπόδειγμα διαφανειών”. Σε αυτήν την οθόνη επιλεγμένο είναι το “Διαφάνεια τίτλου”, όπως μπορούμε να διαβάσουμε. Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, μπορούμε να τροποποιήσουμε το “Τίτλος και περιεχόμενο”. Για να εισάγουμε τον λογότυπο του “TEST4U” στην πάνω και στη δεξιά γωνία, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή “Εισαγωγή”, την οποία έχουμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Κάνουμε ένα κλικ εδώ, και επιλέγουμε την εικόνα που μας ενδιαφέρει. Ο λογότυπος είναι αυτή η εικόνα, και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο εισαγωγή, και εμφανίζεται εδώ. Μετακινούμε την εικόνα στην επάνω και δεξιά γωνία, και τη μικραίνουμε. Αυτή τη στιγμή εάν κάνουμε κλικ στο κουμπί “Κλείσιμο προβολής υποδείγματος”, παρατηρούμε πως η εικόνα που εισάγαμε στο υπόδειγμα διαφανειών, εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες, όχι όμως και στη “Διαφάνεια Τίτλου”. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε ο τίτλος στη “Διαφάνεια Τίτλου”, να εμφανιστεί σε διαφορετική θέση και με διαφορετικό χρώμα και μέγεθος. Από την καρτέλα “Προβολή”, μεταβαίνουμε στο υπόδειγμα διαφανειών. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο υπόδειγμα τίτλων. Σε αυτό το σημείο δεν κάνουμε κλικ για να πληκτρολογήσουμε κάποιο τίτλο, αλλά μόνο για να επεξεργαστούμε την μορφή του τίτλου που έχουμε πληκτρολογήσει στις διαφάνειες. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο, επιλέγουμε π.χ. άλλη γραμματοσειρά, “Verdana”, χρώμα κόκκινο, και μέγεθος 40. Εάν θέλουμε μπορούμε να μετακινήσουμε και τον τίτλο λίγο πιο πάνω σε αυτό το σημείο. Μόλις κάνουμε κλικ στο κουμπί, “Κλείσιμο προβολή υποδείγματος”, και επιστρέψουμε στην προβολή της ταξινόμησης διαφανειών, θα παρατηρήσουμε πως ο τίτλος εμφανίζεται πιο πάνω και με κόκκινα γράμματα. Αυτό που επηρεάσαμε, είναι μόνο ο τίτλος της “Διαφάνειας τίτλου”, και όχι τους τίτλους των υπολοίπων διαφανειών. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε και την θέση των διαφόρων στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται στο υποσέλιδο κάθε διαφάνειας. Στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα, έχουμε πρόσβαση μέσα από την καρτέλα “Εισαγωγή” όπως γνωρίζουμε, και είχαμε ρυθμίσει αυτά τα τρία στοιχεία να εμφανίζονται, σε κάθε διαφάνεια. Εάν επιλέξουμε απόκρυψη από τη διαφάνεια τίτλου, αυτά τα στοιχεία τα τρία, ημερομηνία η ώρα, ο αριθμός και το υποσέλιδο, θα εμφανιστούν σε όλες τις διαφάνειες εκτός από τη “Διαφάνεια τίτλου”. Από αυτό το σημείο δηλαδή θα αφαιρεθούν. Κάνουμε κλικ στο κουμπί εφαρμογή σε όλες, και παρατηρούμε πως εξαφανίσθηκε το κείμενο από το υποσέλιδο, από τη “Διαφάνεια τίτλου”, ενώ συνεχίζει να υπάρχει σε όλες τις άλλες διαφάνειες. Εάν θέλουμε ο αριθμός της διαφάνειας να εμφανίζεται όχι κάτω και δεξιά, αλλά επάνω και αριστερά, θα πρέπει να μεταβούμε στο υπόδειγμα διαφανειών, και από εκεί να αλλάξουμε τη θέση στην οποία να εμφανίζεται ο αριθμός. Από την καρτέλα “Προβολή”, μεταβαίνουμε στα υποδείγματα, το οποίο είναι αυτό. Η θέση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός της διαφάνειας είναι αυτή, κάτω και δεξιά. Επιλέγουμε το αντικείμενο, και το μετακινούμε σε διαφορετική θέση, επάνω και αριστερά. Στη συνέχεια κλείνουμε το υπόδειγμα, και παρατηρούμε, πως σε όλες τις διαφάνειες, ο αριθμός της διαφάνειας εμφανίζεται επάνω και αριστερά. Είχαμε αναφερθεί και στα πρότυπα σχεδίασης, θα τα δούμε εν τάχει άλλη μία φορά. Εάν εφαρμόσουμε ένα άλλο πρότυπο σχεδίασης, π.χ. τη “Λειτουργική μονάδα”, οι διαφάνειες μας θα έχουν αυτή την εμφάνιση. Παρατηρούμε πως η διαφάνεια τίτλου διαφέρει πάλι από τις υπόλοιπες διαφάνειες. Σε γενικές γραμμές όταν εφαρμόζουμε ένα πρότυπο σχεδίασης, αυτό εμπεριέχει διαφορετική εμφάνιση για τις διαφάνειες τίτλου, και για όλες τις υπόλοιπες διαφάνειες.