Προβολές

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις προβολές. Όπως σε κάθε εφαρμογή του Office, έτσι και στο PowerPoint μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι διαφάνειες μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κανονική προβολή όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Στην κανονική προβολή, έχουμε ήδη δει πως μπορούμε να δούμε τις διαφάνειες μας με αυτόν τον τρόπο, ή αν κάνουμε κλικ στην καρτέλα διάρθρωση, να τις δούμε έτσι. Η επόμενη προβολή στην οποία θα αναφερθούμε είναι η “Ταξινόμηση διαφανειών”. Σε αυτή την προβολή εμφανίζονται σε μικρογραφία οι διαφάνειες μας, αλλά κάπως μεγαλύτερες αυτή τη φορά. Μέσω αυτής της προβολής έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε κάποια εφέ όπως θα δούμε στο αμέσως επόμενο μάθημα ή να αλλάξουμε π.χ., την διάταξη των διαφανειών. Εάν θέλουμε την έκτη να την μετακινήσουμε στην δεύτερη θέση, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο πάνω στην έκτη, και την μετακινούμε στην δεύτερη θέση. Εάν την αφήσουμε αυτή την στιγμή εκεί που εμφανίζεται η κάθετη γραμμή δηλαδή, η διαφάνεια θα μεταφερθεί στην δεύτερη θέση. Στις προβολές έχουμε πρόσβαση και μέσω αυτών των εικονιδίων. Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το εικονίδιο θα μεταβούμε στην κανονική προβολή. Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το εικονίδιο θα μεταβούμε στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών. Σε επόμενο μάθημα θα αναφερθούμε και στη προβολή της παρουσίασης. Προς το παρών όμως θα περιοριστούμε στην κανονική προβολή και στην προβολή ταξινόμησης διαφανειών.