Τι κάνει το PowerPoint

Ενότητα
Υλικό

Το PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις. Παρουσιάσεις όπως αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Κάθε παρουσίαση αποτελείται από διαφάνειες. Στην οθόνη μας εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια. Τώρα εμφανίζεται η δεύτερη διαφάνεια, ενώ τώρα η τρίτη. Παρατηρείστε το εφέ μετάβασης από τη μια διαφάνεια στην άλλη, αυτό, ή αυτό. Φτάσαμε στο τέλος της προβολής της παρουσίασης. Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται οι διαφάνειες από τις οποίες αποτελείται η παρουσίαση μας. Αυτή είναι η πρώτη διαφάνεια, αυτή είναι η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, και η έκτη.

Εδώ θα βρείτε σαν συνημμένο ένα συμπιεσμένο αρχείο (Practice Files.zip) που περιέχει πολλά αρχεία για να εξασκηθείτε κατηγοριοποιημένα ανά μάθημα.

Θα ήταν ιδανικό μετά από κάθε μάθημα να εξασκείστε στα αντίστοιχα αρχεία έτσι ώστε να εμπεδώσετε καλύτερα αυτά που μάθατε.

Μόνο έτσι οι γνώσεις σας θα μετατραπούν σε δεξιότητες.

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεση σας.

 

Practice Files