Εισαγωγικά

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα εφέ. Το PowerPoint μας προσφέρει δύο ειδών εφέ. Στη παρουσίαση μας η οποία αποτελείται από έξι διαφάνειες, αυτές, μπορούμε να προσθέσουμε δύο ειδών εφέ. Το πρώτο αφορά τη μετάβαση από τη μία διαφάνεια στην άλλη, και ονομάζεται εφέ εναλλαγής ή μεταβάσεις, ενώ το δεύτερο εφέ, αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται τα διάφορα αντικείμενα της διαφάνειας στη οθόνη μας. Ας το δούμε αυτό στην πράξη. Βρισκόμαστε στην πρώτη διαφάνεια. Εμφανίζεται η δεύτερη διαφάνεια με αυτόν τον τρόπο, η τρίτη διαφάνεια με αυτόν. Παρακολουθούμε αυτή την στιγμή το εφέ εναλλαγής διαφανειών, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μεταβαίνουμε από τη μία διαφάνεια στην άλλη. Αυτή είναι η τέταρτη, αυτή είναι η Πέμπτη, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην έκτη διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή θα παρακολουθήσουμε το εφέ με το οποίο εμφανίζονται τα διάφορα αντικείμενα της διαφάνειας, το γελαστό πρόσωπο, η επεξήγηση, η καρδιά, το βέλος, και η έλλειψη με τη σκιά. Θα δούμε λοιπόν στην συνέχεια πως μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά τα εφέ.