Εισαγωγικά στον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής

Στην οθόνη μας εμφανίζεται μία παρουσίαση με όνομα “Παρουσίαση1”. Αυτή είναι η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης μας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικά εισαγωγικά, τα οποία θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Στο σημείο αυτό που βρίσκεται το ποντίκι μπορούμε να κάνουμε κλικ όπως λέει και το κείμενο για να πληκτρολογήσουμε ένα τίτλο. κάνουμε κλικ, και πληκτρολογούμε το κείμενο “πρώτη”. Το κείμενο το οποίο πληκτρολογούμε εδώ, εμφανίζεται και σε αυτό το σημείο. Τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά και γι’ αυτό δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Εάν μεταβούμε όμως στην καρτέλα διάρθρωση, θα δούμε πως το κείμενο εμφανίζεται εδώ. Αυτός είναι ο τίτλος της πρώτης διαφάνειας, το κείμενο “πρώτη”. Εάν θέλουμε μπορούμε να το τροποποιήσουμε και από αυτό το σημείο, εδώ δηλαδή, και όχι εδώ. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ, και συνεχίζουμε την πληκτρολόγηση του κειμένου. Το κείμενο που πληκτρολογούμε εδώ, εμφανίζεται και εδώ. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως σε κάθε διαφάνεια, για να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο ή για να εισάγουμε μία φωτογραφία, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο αντικείμενο. Εάν δεν υπάρχει αντικείμενο τότε η διαφάνεια είναι κενή, και δεν έχουμε την δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε κάτι. Ας το δούμε στη πράξη. Αυτό είναι το αντικείμενο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε έναν υπότιτλο. Εάν το επιλέξουμε, και το διαγράψουμε, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε υπότιτλο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τον τίτλο. Επιλέγουμε το αντικείμενο, πατάμε το πλήκτρο DELETE, και διαγράφουμε το αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή η διαφάνεια μας είναι κενή, και δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο οποίο να μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάτι. Θα αρχίσουμε να εισάγουμε αντικείμενα, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην πληκτρολόγηση κειμένων, ή στην εισαγωγή φωτογραφιών. Το πρώτο αντικείμενο που θα εισάγουμε είναι ο τίτλος. Τίτλο εισάγουμε από αυτό το σημείο. Κάνουμε ένα κλικ εδώ, και πληκτρολογούμε τον τίτλο τον οποίο θέλουμε να έχει η διαφάνεια μας. Κάνουμε ένα κλικ έξω, και αυτή τη στιγμή η πρώτη διαφάνεια έχει έναν τίτλο με το κείμενο “Πρώτη διαφάνεια”. Εάν μεταβούμε στην καρτέλα Εισαγωγή, και μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το εικονίδιο που γράφει “πλαίσιο κειμένου”, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό, στη συνέχεια ερχόμαστε μέσα στη διαφάνεια, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά και κάτω. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα αντικείμενο, ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο έχουμε την δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο. Πληκτρολογήσαμε το κείμενο “Αυτή είναι η πρώτη μου παρουσίαση”, και άν κάνω κλικ μέσα στο κείμενο εμφανίζεται το αντικείμενο. Το περίγραμμα του αντικειμένου, όταν επεξεργάζομαι το κείμενο, διαφέρει από το περίγραμμα όταν έχω επιλέξει το αντικείμενο. Τώρα που το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει μέσα στο κείμενο, παρατηρήστε πως η γραμμή του περιγράμματος είναι διάστικτη. Εάν κάνω κλικ στο περίγραμμα του αντικειμένου, θα εμφανιστεί με μια συνεχόμενη γραμμή. Τώρα έχω επιλέξει το αντικείμενο. Αν πατήσω δηλαδή το πλήκτρο DELETE θα διαγράψω το αντικείμενο, ενώ τώρα είμαι στο κείμενο του αντικειμένου, δεν έχω επιλέξει δηλαδή το ίδιο το αντικείμενο. Αν τώρα πατήσω το πλήκτρο DELETE, θα αρχίσω να διαγράφω δεξιά του σημείου εισαγωγής, όπως μπορούμε να δούμε. Ενώ τώρα που έχω επιλέξει το ίδιο το αντικείμενο, πατώντας το πλήκτρο DELETE διαγράφω το ίδιο το αντικείμενο. Όταν λοιπόν θέλουμε να εισάγουμε ένα κείμενο σε κάποια διαφάνεια, είναι πολύ χρήσιμο να θυμόμαστε πως υπάρχει το πλαίσιο κειμένου. Εάν μεταβούμε στην καρτέλα “Εισαγωγή”, μπορούμε π.χ. να εισάγουμε μία εικόνα. Επιλέγουμε το μέσο και τη θέση αποθήκευσης, την εικόνα, και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή”, και η εικόνα μας εμφανίστηκε στην διαφάνεια ως αντικείμενο. Στη συνέχεια θα εισάγουμε μία νέα κενή διαφάνεια, για να συνεχίσουμε με τα αντικείμενα. Από την κεντρική καρτέλα, μετακινούμε το ποντίκι επάνω από την εντολή “Δημιουργία διαφάνειας”. Παρατηρούμε πως το κουμπί της επιλογής χωρίζεται σε 2 τμήματα. Το επάνω, και το κάτω. Εάν κάνουμε κλικ στο κάτω τμήμα, θα εμφανιστεί αυτή η λίστα, με διαθέσιμες διατάξεις διαφανειών. Μπορούμε να δούμε την “Διαφάνεια τίτλου”, “Τίτλος και περιεχόμενο” και ούτω καθεξής. Εάν κάναμε κλικ στο επάνω τμήμα του κουμπιού, η διαφάνεια που θα δημιουργούσαμε αυτόματα, θα ήταν μια διαφάνεια με διάταξη “Τίτλος και περιεχόμενο”. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ. Παρατηρούμε πως η νέα διαφάνεια, δεν περιέχει κάποιο τίτλο όπως μπορούμε να δούμε εδώ, αλλά και εδώ, κάνουμε λοιπόν ένα κλικ, και εισάγουμε τον τίτλο “Δεύτερη διαφάνεια”. Αμέσως από κάτω υπάρχει ένα αντικείμενο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, ή να εισάγουμε κάποιο αντικείμενο. Θα το επιλέξουμε, και θα το διαγράψουμε. Σε αυτή τη διαφάνεια θα εισάγουμε έναν πίνακα. Από την καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Πίνακας”, και στην συνέχεια στην επιλογή “Εισαγωγή πίνακα”. Επιλέγουμε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών. 3 στήλες, και 3 γραμμές π.χ., και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο πίνακας εμφανίζεται στην δεύτερη διαφάνεια. Μέσα στα κελιά μπορούμε ασφαλώς να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο, και ούτω καθεξής. Εισάγουμε ξανά μια νέα διαφάνεια, μέσα από την κεντρική καρτέλα. Θα πληκτρολογήσουμε τον τίτλο κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο, και θα έρθουμε σε αυτό για να πληκτρολογήσουμε κάποιο κείμενο. Στο σημείο αυτό ξεκινάμε την πληκτρολόγηση του κειμένου μας. Στο τέλος πατάμε το ENTER για να μεταβούμε στην επόμενη γραμμή, ENTER για να μεταβούμε στην επόμενη, και ούτω καθεξής. Έχουμε πληκτρολογήσει κείμενο σε κουκκίδες. Επιλέγουμε το αντικείμενο, και το διαγράφουμε, για να δείξουμε πως θα το δημιουργήσουμε μόνοι μας: Εισάγουμε πρώτα ένα πλαίσιο κειμένου, κάνοντας ένα κλικ σε αυτό το σημείο. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε έως εδώ. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε το κείμενο μας. για να εισάγουμε κουκκίδες, όπως έχουμε ήδη δει και στο Word, κάνουμε κλικ στο κουμπί κουκκίδες. Με το ENTER μεταβαίνουμε στην δεύτερη γραμμή, με ENTER στη τρίτη, και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση μας με όνομα “Παρουσίαση1”, αποτελείται από αυτές τις τρεις διαφάνειες, η πρώτη, η δεύτερη, και η τρίτη. Η πρώτη είναι αυτή, η δεύτερη είναι αυτή, και η τρίτη είναι αυτή. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην διάταξη μιας διαφάνειας. Εισάγουμε μια νέα διαφάνεια πρώτα, και παρατηρούμε πως ήδη το PowerPoint, μας προσφέρει χώρο για να γράψουμε έναν τίτλο και κάποιο κείμενο, ή να εισάγουμε κάποιο αντικείμενο. Η διάταξη της διαφάνειας είναι “Τίτλος και περιεχόμενο”, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Εάν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε την διάταξη της επιλέγοντας κάποια άλλη. Κάνοντας κλικ π.χ. σε αυτό το σημείο, η διάταξη της διαφάνειας θα είναι μόνο τίτλος. Αφαιρείται όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, το κάτω αντικείμενο, και παραμένει μόνο το αντικείμενο στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε έναν τίτλο. Εάν θέλουμε να επανέλθει, κάνουμε κλικ εδώ, και η διαφάνεια θα γίνει διαφάνεια τίτλου. Παρατηρούμε πως υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις. Υπάρχει π.χ. η “Κενή”. Αν κάνουμε κλικ λοιπόν εδώ αφαιρούνται όλα τα αντικείμενα από τη διαφάνεια, και για να τα εισάγουμε έχουμε δείξει ήδη τον τρόπο. Επιλέγουμε ξανά την διάταξη “Τίτλος και περιεχόμενο”. Παρατηρούμε πως υπάρχουν δύο αντικείμενα στην διαφάνεια μας. Στο πρώτο μπορούμε να κάνουμε κλικ για να προσθέσουμε τίτλο, ενώ στο δεύτερο μπορούμε να κάνουμε κλικ, για να προσθέσουμε κάποιο κείμενο ή αντικείμενο. Εμείς, θέλουμε να προσθέσουμε έναν πίνακα, οπότε κάνουμε κλικ σε αυτό εδώ το εικονίδιο. Επιλέγουμε τον αριθμό τον στηλών και των γραμμών. Θα επιλέξουμε πάλι τρεις στήλες, και τρεις γραμμές. κάνουμε ένα κλικ στο ΟΚ, και παρατηρούμε πως ο πίνακας μας εμφανίζεται στην διαφάνεια. Εδώ θα εισάγουμε και ένα τίτλο, και η διαφάνεια μας είναι έτοιμη. Εισάγουμε μία νέα διαφάνεια από την κεντρική καρτέλα, επιλέγοντας ξανά την διάταξη “Τίτλος και περιεχόμενο”. Εισάγουμε ως τίτλο διαφάνειας, το κείμενο Clip Art. Αυτή τη φορά, επειδή θέλουμε να εισάγουμε μια εικόνα Clip Art, κάνουμε κλικ σε αυτό εδώ το εικονίδιο. Εμφανίζονται τα διαθέσιμα Clip Art, και κάνουμε κλικ σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Το Clip Art εμφανίστηκε στη διαφάνεια μας. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όταν εισάγουμε μια νέα διαφάνεια, το PowerPoint μας εμφανίζει συνήθως αυτή τη διάταξη η οποία ονομάζεται “Τίτλος και περιεχόμενο”. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη διάταξη, απλώς κάνουμε ένα κλικ σε κάποια άλλη από τις διαθέσιμες. Αν αλλάξουμε την διάταξη σε κενή, θα πρέπει να θυμόμαστε πως πρέπει να εισάγουμε κάποια αντικείμενα. Κείμενο εισάγουμε κάνοντας κλικ στο πλαίσιο κειμένου, και μέσα από την καρτέλα εισαγωγή, μπορούμε να εισάγουμε κάποια εικόνα, κάποιο γράφημα, κάποιον πίνακα, και ούτω καθεξής. Τα αντικείμενα αυτά έτσι και αλλιώς θα τα δούμε και στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση μας αποτελείται από αυτές τις διαφάνειες, που εμφανίζονται εδώ σε μικρογραφία, ενώ αν κάνουμε κλικ στην καρτέλα “Διάρθρωση” έχουμε αυτή τη μορφή. Θα την αποθηκεύσουμε κάνοντας κλικ στο μενού “Αρχείο”, αποθήκευση, στην “Επιφάνεια εργασίας” με όνομα “Πρώτη διαφάνεια.pptx”