Κορδέλα και zoom

Σε μαθήματα άλλων ενοτήτων είχαμε αναφερθεί και στις καρτέλες. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας εμφανίζονται διάφορες καρτέλες. Στο Office 2007 και 2010, το μενού του Office έχει αντικατασταθεί από αυτές τις καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιέχει κάποιες ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν με την σειρά τους έναν αριθμό από εντολές. Είχαμε επίσης αναφερθεί και στο ζουμ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο 63%, για να επιλέξουμε κάποιο άλλο, χρησιμοποιούμε αυτή την μπάρα. Για να δούμε περισσότερες επιλογές που μας προσφέρει αυτή η εντολή, κάνουμε κλικ επάνω στο ποσοστό, στα αριστερά της μπάρας. Από εδώ, μπορούμε είστε να επιλέξουμε κάποιο από τα διαθέσιμα ποσοστά Ζούμ, είστε να πληκτρολογήσουμε ακριβώς το ποσοστό που επιθυμούμε.