Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων

Η επόμενη αλλαγή έχει σχέση με τη μορφή των κουκκίδων. Στη δεύτερη διαφάνεια υπάρχει ένα κείμενο με κουκκίδες. Επιλέγουμε το κείμενο, και μέσα από την Κεντρική καρτέλα μεταβαίνουμε στην ομάδα Παράγραφος. Δεν κάνουμε κλικ στην εντολή κουκκίδες, αλλά στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά του. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Κουκκίδες και αρίθμηση”. Επιλέγουμε κάποιο άλλο στυλ π.χ. αυτό, και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και οι κουκκίδες μας εμφανίζονται πλέον με αυτό τον τρόπο. Και στη τέταρτη διαφάνεια έχουμε κείμενο με κουκκίδες. Tο επιλέγουμε, μεταβαίνουμε ξανά στην επιλογή “Κουκκίδες και αρίθμηση”. Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διάλογου. Εάν δεν μας ικανοποιεί κανένα από τα υπάρχοντα στυλ, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο, κάνοντας κλικ στο κουμπί προσαρμογή. Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε την γραμματοσειρά, π.χ. “Wingdings”, να επιλέξουμε αυτό το εικονίδιο, και να κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Μπορούμε να αλλάξουμε και το χρώμα του, π.χ. σε αυτό, και το ποσοστό εμφάνισης, στο 150% του κειμένου. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να επιλέξουμε και κάποια εικόνα, εάν κάναμε κλικ σε αυτό το κουμπί. προς το παρόν θα κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και το κείμενο μας θα εμφανίζεται έτσι.