Εισαγωγή δεδομένων

Έχουμε ήδη δείξει πως εισάγουμε ένα γράφημα στην διαφάνειά μας. Συγκεκριμένα, στην τέταρτη διαφάνεια είχαμε εισάγει αυτό το γράφημα. Θα το δούμε άλλη μία φορά εν τάχει. Εισάγουμε μια νέα διαφάνεια, και αλλάζουμε την διάταξή της, σε “Δύο περιεχόμενα”. Για να εισαχθεί το γράφημα, αρκεί να κάνουμε κλικ εδώ. Επιλέγουμε τον τύπο γραφήματος που επιθυμούμε, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Είχαμε όμως δείξει και έναν άλλο τρόπο. Διαγράφουμε το γράφημα, και από την καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Γράφημα”, επιλέγουμε τον τύπο γραφήματος που επιθυμούμε, και το γράφημά μας εισάγεται πάλι στη διαφάνειά. Θα διαγράψουμε τη συγκεκριμένη διαφάνεια, και θα επιστρέψουμε στην τέταρτη. Για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ενός γραφήματος, το επιλέγουμε, στον κενό χώρο κάνουμε δεξί κλικ, και κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επεξεργασία δεδομένων”. Στα δεξιά εμφανίστηκε ένα φύλλο εργασίας του EXCEL. Σε αυτό το παράθυρο, εμφανίζονται τα δεδομένα, τα οποία αναπαριστούνται στο γράφημα. “Κατηγορία 1”, “Κατηγορία 2”, “Σειρά 1”, “Σειρά 2”, και οι συγκεκριμένοι αριθμοί. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε το γράφημα να εμφανίσει αυτά τα δεδομένα που είναι οι πωλήσεις του “TEST4U” για κάθε έτος. Το “2004 – 100 Σχολές”, το “2005 – 300 Σχολές”, και ούτω καθεξής. Στο σημείο αυτό κάνουμε ένα κλικ στο κελί, και πληκτρολογούμε 2004, στο επόμενο κελί 2005, στο επόμενο 2006, και στο επόμενο 2007. Προσέξτε το μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται γύρω από τα κελιά αυτά. Αυτό σημαίνει πως τα δεδομένα του γραφήματος, ορίζονται από αυτή την περιοχή. Εφόσον δεν χρειαζόμαστε τις δύο τελευταίες σειρές, μετακινούμε το ποντίκι σε αυτό το σημείο, και μόλις ο εμφανιστεί το διπλό βέλος, τροποποιούμε την περιοχή. Στην συνέχεια, μπορούμε να σβήσουμε τις δύο τελευταίες στήλες. Αλλάζουμε το κείμενο “Σειρά 1” σε “Αριθμός σχολών”. Στη συνέχεια, εισάγουμε τον αριθμό σχολών για κάθε έτος. 100, 300, 600, και 923. Κλείνουμε το έγγραφο του Excel κάνοντας κλικ στο κουμπί Χ που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Στο γράφημα εμφανίζονται οι σχολές, και οι πωλήσεις τους ανά έτος. Στη συνέχεια στο επόμενο μάθημα, θα δούμε πως μπορούμε να τροποποιήσουμε το γράφημα, ούτως ώστε να εμφανίζονται όλα τα έτη, ή να αλλάξουμε το χρώμα των στηλών.