Διαμόρφωση σελίδας

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην διαμόρφωση σελίδας. Από την καρτέλα Σχεδίαση, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Διάταξη σελίδας”. Μέσω του παράθυρου διαλόγου που εμφανίζεται, έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε την παρουσίαση μας, σε μέγεθος Α3, σε μέγεθος Α4, σε διαφάνειες 35 χιλ. ή σε διαφάνειες κατάλληλες για προβολή με το επιδιασκόπιο. Εφαρμόζουμε π.χ. διαφάνειες 35 χιλ. Θα πατήσουμε το κουμπί ΟΚ, και παρατηρήστε πως αλλάζουν, η μορφή και οι διαστάσεις των διαφανειών μας. Είναι πλέον προσαρμοσμένες για 35 χιλ. Μέσω της ίδια εντολής, έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της σελίδας, από κατακόρυφο σε οριζόντιο για τις διαφάνειες, ή και για τις σημειώσεις. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε μόνο τον προσανατολισμό των διαφανειών, μέσα από την καρτέλα Σχεδίαση, κάνουμε κλικ στην εντολη “Προσανατολισμός διαφάνειας”, και επιλέγουμε “Κατακόρυφος”. Παρατηρούμε πως έχει αλλάξει ο προσανατολισμός για όλες τις διαφάνειες.