Ορθογραφικός έλεγχος

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στον ορθογραφικό έλεγχο. Από την καρτέλα “Αναθεώρηση”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Ορθογραφικός έλεγχος”, και εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου. Η πρώτη λέξη στην οποία έχουμε κάποιο ορθογραφικό λάθος, είναι η λέξη “ερωτησεις”, στην οποία δεν έχουμε προσθέσει τον τόνο. Το PowerPoint μας προτείνει τη σωστή λέξη “ερωτήσεις” με τόνο, και εάν εμείς θέλουμε να την διορθώσουμε, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αλλαγή”. Αυτομάτως η λέξη αντικαθίσταται από τη σωστή, και το PowerPoint μεταβαίνει στην επόμενη λανθασμένη λέξη, τη λέξη “ενοτητες”, στην οποία επίσης έχουμε ξεχάσει να πληκτρολογήσουμε τον τόνο. Τα κουμπιά του ορθογραφικού ελέγχου, τα έχουμε ήδη αναφέρει και στο Word και στο Excel. Με το κουμπί “Αλλαγή” όπως είδαμε μπορούμε να αλλάξουμε την λανθασμένη λέξη, με αυτή που μας προτείνει το Word. Με το κουμπί “Αλλαγή όλων”, η λέξη “ενότητες” όπου έχει γραφεί χωρίς τόνο, θα αντικατασταθεί από τη λέξη ενότητες με τόνο. Τα κουμπιά “Παράβλεψη” και “Παράβλεψη όλων”, παραβλέπουν την συγκεκριμένη λέξη, ενώ με το κουμπί “Προσθήκη”, μπορούμε να προσθέσουμε την λέξη στο λεξικό της εφαρμογής. Όταν ολοκληρωθεί ο ορθογραφικός έλεγχος, εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου.