Μορφοποίηση αντικειμένου

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην μορφοποίηση των αντικειμένων σχεδίασης. Θα δείξουμε πως αλλάζουμε το χρώμα ενός αντικειμένου, και συγκεκριμένα της καρδιάς. Επιλέγουμε την καρδιά, μεταβαίνουμε στην καρτέλα Μορφοποίηση, ερχόμαστε το εικονίδιο “Γέμισμα”, κάνουμε ένα κλικ στο βέλος, και επιλέγουμε το κόκκινο χρώμα. Και η καρδιά αυτομάτως έχει κόκκινο χρώμα. Μεταβαίνουμε στην παρουσίαση “TEST4U”, και παρατηρούμε πως το γελαστό πρόσωπο έχει άσπρο χρώμα ως φόντο, και έχει ένα περίγραμμα μωβ. Μεταβαίνουμε στη δική μας παρουσίαση, το επιλέγουμε, και αλλάζουμε το χρώμα γεμίσματος, σε άσπρο. Για να αλλάξουμε το περίγραμμά του κάνουμε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, “Περίγραμμα”, και επιλέγουμε το μοβ χρώμα. Εάν θέλουμε να είναι λίγο πιο παχιά, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο ίδιο εικονίδιο, να μεταβούμε στο πάχος, και να επιλέξουμε π.χ. πάχος 3 στιγμών. Με αυτό τον τρόπο, το γελαστό πρόσωπο μοιάζει με το γελαστό πρόσωπο της παρουσίασης “TEST4U”. Όπως μπορούμε να δούμε στην πρώτη παρουσίαση, το πρόσωπο έχει περιστραφεί, έχει μια κλίση. Για να το περιστρέψουμε, μεταβαίνουμε στη δική μας, το επιλέγουμε, και μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το σημείο στην πράσινη λαβή. Εμφανίζεται αυτό το βέλος, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, περιστρέφουμε το γελαστό πρόσωπο προς τα αριστερά, και εμφανίζεται έτσι. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του βέλους. Παρατηρήστε αυτό το βέλος, και αυτό το βέλος, τον τύπο αρχής και τέλους, είναι διαφορετικά. Μεταβαίνουμε στη δική μας παρουσίαση, επιλέγουμε το βέλος, και κάνουμε αμέσως δεξί κλικ, και μεταβαίνουμε στη “Μορφοποίηση σχήματος”. Στην επιλογή “Στυλ γραμμής”, μπορούμε να ορίσουμε το τύπο αρχής, και τον τύπο τέλους. Ο τύπος αρχής ήταν αυτός, ο τύπος τέλους ήταν αυτός. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Παρατηρούμε όμως στην αρχική παρουσίαση, πως το βέλος έχει μεγαλύτερο πλάτος και είναι μαύρο, μεταβαίνουμε λοιπόν ξανά στη δική μας, το επιλέγουμε, κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε “Μορφοποίηση σχήματος”. Στην επιλογή “Στυλ γραμμής”, μπορούμε να επιλέξουμε το πλάτος της γραμμής. Επιλέγουμε π.χ. 4,5 στιγμές. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην επιλογή “Χρώμα γραμμής”, και από εδώ, επιλέγουμε το μαύρο χρώμα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, και το βέλος έχει τώρα αυτή την εμφάνιση. Το άλλο αντικείμενο αυτό της έλλειψης εάν παρατηρήσουμε έχει κάποια σκιά. Εφαρμόζουμε την σκιά, μέσα από την καρτέλα Μορφοποίηση, και την επιλογή Εφέ, της ομάδας “Στυλ σχήματος”. Εάν θέλουμε να την αφαιρέσουμε, κάνουμε κλικ στην εντολή “Χωρίς σκιά”, και το αντικείμενο εμφανίζεται πλέον χωρίς την σκιά του. Για να ορίσουμε κάποια σκιά, π.χ. αυτήν “Μετατόπιση διαγώνια κάτω δεξιά”, αρκεί να κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το εικονίδιο, και η σκιά εμφανίστηκε.