Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αλλαγή Αρχικής Σελίδας Του Φυλλομετρητή

Κάθε φορά που ανοίγουμε τον φυλλομετρητή Internet Explorer, αυτός μας εμφανίζει μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στη δική μας την περίπτωση εμφανίζει την κενή. Εάν θέλουμε, μπορούμε να τον ρυθμίσουμε να εμφανίζει μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ας δούμε πώς. Από το μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, και στην καρτέλα Γενικά, μπορούμε σε αυτό το πεδίο να πληκτρολογήσουμε το URL της ιστοσελίδας που θέλουμε να εμφανίζεται όταν ανοίγουμε τον φυλλομετρητή. Διαγράφουμε λοιπόν την κενή, και πληκτρολογούμε π.χ. www.infolearn.gr Στη συνέχεια απλώς κάνουμε ένα κλικ στο κουμπάκι ΟΚ. Τον κλείνουμε τώρα τον φυλλομετρητή και τον ξανανοίγουμε. Στην οθόνη μας θα εμφανιστεί ως αρχική σελίδα Infolearn.gr Εάν επισκεφτούμε κάποια άλλη ιστοσελίδα, την Google π.χ., στην συνέχεια μπορούμε να επιστέψουμε στην αρχική σελίδα εάν κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί με το σπίτι. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ, και εμφανίζεται αμέσως η αρχική σελίδα, η σελίδα της Infolearn. Επισκεπτόμαστε για άλλη μία φορά την σελίδα της Google και από το μενού Εργαλεία ξαναπηγαίνουμε στην εντολή Επιλογές Internet. Σε αυτό το παράθυρο μπορούμε τώρα να αλλάξουμε πάλι την αρχική σελίδα ως εξής: η σελίδα η οποία εμφανίζεται είναι η Google. Εάν θέλουμε αυτή να είναι η αρχική μας σελίδα, θα κάνουμε κλικ στο κουμπί Χρήση Τρέχουσας και στο πεδίο αυτό θα εμφανιστεί το URL της Google. Κάνουμε τώρα ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ και η αρχική μας σελίδα έχει αλλάξει. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε εάν τον κλείσουμε και τον ξανανοίξουμε. Η αρχική σελίδα είναι η σελίδα της Google.