Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αποστολή Και Λήψη Μηνυμάτων

Για να ελέγξουμε αν μας έχουν στείλει κάποιο νέο μήνυμα, θα πρέπει εννοείται να έχουμε συνδεθεί στο διαδίκτυο, και στη συνέχεια να κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αποστολή/Παραλαβή όλων των φακέλων”. Εάν δεν κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αποστολή/Παραλαβή”, θα πρέπει να περιμένουμε για 10 λεπτά, για να ελέγξει αυτόματα η εφαρμογή για νέα μηνύματα. Τα 10 λεπτά, όπως έχουμε αναφέρει είναι μια ρύθμιση της εφαρμογής, στην οποία θα αναφερθούμε σε επόμενο μάθημα. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο κουμπί “Αποστολή/Παραλαβή”. Όντως κάποιος έχει απαντήσει σ’ ένα μήνυμα μας. Είναι ο Kostas Goutoudis, στον οποίο είχαμε στείλει το μήνυμα μας με θέμα “Ιδιαίτερη κοινοποίηση”. Αν κάνουμε ένα κλικ επάνω στο μήνυμα, θα διαβάσουμε το κείμενο που μας έχει στείλει.