Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Σύστημα Βοήθειας

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στο σύστημα βοήθειας του Outlook. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του ερωτηματικού που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Θα μπορούσαμε βεβαίως να πατήσουμε και το πλήκτρο F1. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε την λέξη: συνημμένο, και κάνουμε κλικ εδώ. Από κάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Αν δεν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε κάποια λέξη κλειδί, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα περιεχομένων. Για να διαβάσουμε ένα θέμα, απλώς κάνουμε κλικ επάνω του.