Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Malware

Με την εξάπλωση του Διαδικτύου και τη διάδοση της χρήσης των υπηρεσιών του, αυξήθηκαν και οι απειλές ασφαλείας που προέρχονται από δικτυακές τοποθεσίες. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες από αυτές. Ένας ιός υπολογιστή, είναι ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο εισέρχεται στον υπολογιστή χωρίς να το αντιληφθεί ο χρήστης, και έχει σαν στόχο να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του, με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος με τον οποίο δρα, ένας ιός υπολογιστή, είναι αντίστοιχος με τον τρόπο με τον οποίο δρα ένας ιός που σχετίζεται με κάποια ασθένεια και προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό. Εισέρχεται στον υπολογιστή χωρίς τη θέληση του χρήστη, αντιγράφει τον εαυτό του, και μολύνει αρχεία και προγράμματα. Οι ιοί είναι το συνηθέστερο παράδειγμα, από μία κατηγορία προγραμμάτων που έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, και αναπτύσσονται με σκοπό να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία των υπολογιστών. Η κατηγορία αυτή, περιγράφεται με τον όρο επιβλαβές λογισμικό, ή λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware). Ο δούρειος ίππος (Trojan horses), είναι ένα πρόγραμμα που εισχωρεί σε έναν υπολογιστή, μέσω κάποιου άλλου προγράμματος, το οποίο ο χρήστης γνωρίζει, και θέλει να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Όταν εκτελείται αυτό το πρόγραμμα, εκτελείται και ο δούρειος ίππος, ο οποίος κάνει δυνατή την πρόσβαση, και τον έλεγχο του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Τα σκουλήκια (worms), είναι προγράμματα τα οποία δεν προσαρτώνται σε άλλα αρχεία ή προγράμματα, αλλά δρουν αυτόνομα με τον πολλαπλασιασμό τους, και την αποστολή αντιγράφων τους, σε άλλους υπολογιστές μέσω ενός δικτύου. Ένα σκουλήκι, δεν προκαλεί κάποια συγκεκριμένη βλάβη στη λειτουργία ενός υπολογιστή, αλλά κατακλύζοντάς τον με μεγάλο αριθμό αντιγράφων, τον κάνει εξαιρετικά αργό. Το λογισμικό παρακολούθησης (Spyware), αναφέρεται σε πρόγραμμα, το οποίο εισχωρεί σε έναν υπολογιστή, με σκοπό να υποκλέψει δεδομένα, και να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα του χρήστη, καταγράφοντας πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο, ή τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Επιπλέον, ένα τέτοιο πρόγραμμα, υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει αλλαγές στις ρυθμίσεις ενός υπολογιστή, να εγκαταστήσει πρόσθετο λογισμικό εν αγνοία του χρήστη, ή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ιστού.