Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Διάφορα

Τα πλεονεκτήματα του e-mail είναι η ταχύτητα παράδοσης, το χαμηλό κόστος του, καθώς και η χρήση ενός λογαριασμού webmail, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα οπουδήποτε κι αν είμαστε στον κόσμο. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς οι οποίες ονομάζονται Netiguette. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι σωστό να κρυβόμαστε πίσω από την ανωνυμία την οποία μας προσφέρει το διαδίκτυο. Επίσης, όταν στέλνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να κάνουμε τον ορθογραφικό έλεγχο καθώς και να υπάρχει ακριβής περιγραφή στο πεδίο Θέμα για να γνωρίζει ο παραλήπτης τι περιέχει το μήνυμα που έλαβε. Το τελευταίο σημείο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι η Ψηφιακή υπογραφή. Με την Ψηφιακή υπογραφή, που μπορούμε να προσθέσουμε στα μηνύματα που στέλνουμε, ο παραλήπτης αυτών των μηνυμάτων μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αποστολέα. Πως πράγματι εμείς του στείλαμε μήνυμα.