Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Επεξεργασία Επαφής

Στην συνέχεια θα δούμε πως τροποποιούμε τα στοιχεία μιας επαφής, π.χ. αν πληκτρολογήσαμε λάθος ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και πως αλλάζουμε τα μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας. Ας υποθέσουμε, πως θέλουμε να διορθώσουμε το email της επαφής Παπαγιάννης. Από menelaos@yahoo.com, να το κάνουμε menelaos@yahoo.gr. Για να ανοίξουμε την επαφή κάνουμε διπλό κλικ επάνω της. Στο σημείο αυτό, εμφανίζεται και το πεδίο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Διαγράφουμε το παλιό email και πληκτρολογούμε το νέο. Ασφαλώς θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, π.χ. το όνομα. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί αποθήκευση και κλείσιμο. Για να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε ένα νέο μέλος σε μια ομάδα επαφών, κάνουμε διπλό κλικ για να ανοίξουμε την ομάδα, π.χ. τα “ξαδέρφια”. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα μέλη της ομάδας, ο Μενέλαος, και ο Χρήστος. Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιον, τον επιλέγουμε, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Κατάργηση μέλους”. Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο μέλος, κάνουμε κλικ στην εντολή Προσθήκη μελών”, “από τις επαφές του Outlook”, επιλέγουμε το μέλος, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Μέλη, και στη συνέχεια στο ΟΚ. Κάνουμε κλικ στο κουμπί αποθήκευση και κλείσιμο. Για να διαγράψουμε μια “Επαφή”, κάνουμε δεξί κλικ στην επαφή και επιλέγουμε “Διαγραφή”. Αν θέλουμε να διαγράψουμε μια ομάδα επαφών, κάνουμε δεξί κλικ στην ομάδα, και πάλι επιλέγουμε την εντολή “Διαγραφή”.