Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Διαγραφή Από Τα Διαγραμμένα, Άδειασμα Του Φακέλου Διαγραμμένα

Στον φάκελο Διαγραμμένα, έχουμε ήδη αναφέρει, οτι βρίσκονται τα μηνύματα τα οποία έχουμε διαγράψει. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε εντελώς ένα μήνυμα, το επιλέγουμε, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Διαγραφή της κεντρικής καρτέλας, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ναι, στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να κάνουμε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα, και να επιλέξουμε Διαγραφή, για να το διαγράψουμε. Εάν θέλουμε όμως να διαγράψουμε όλα τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν στον φάκελο Διαγραμμένα, κάνουμε δεξί κλικ στον φάκελο, και επιλέγουμε Άδειασμα του φακέλου. Θα μπορούσαμε επίσης να διαγράψουμε όλα τα μηνύματα του φακέλου Διαγραμμένα, χωρίς να μεταβούμε στον φάκελο Διαγραμμένα, αν από το μενού Αρχείο, κάνουμε κλικ στην εντολή Πληροφορίες. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Εργαλεία εκκαθάρισης”, και από την λίστα που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Άδειασμα φακέλου διαγραμμένων στοιχείων”. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Ναι, και τα μηνύματα διαγράφονται οριστικά.