Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αντιγραφή Και Μετακίνηση Κειμένου

Στη συνέχεια, θα ανοίξουμε το μήνυμα με θέμα TEST4U, κάνοντας διπλό κλικ επάνω του. Θα επιστρέψουμε στο παράθυρο της εφαρμογής Outlook, και θα ξεκινήσουμε την δημιουργία ενός νέου μηνύματος. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή εργασιών, υπάρχει η εφαρμογή Outlook, η εφαρμογή Internet Explorer, το μήνυμα με θέμα TEST4U, και το νέο μας μήνυμα. Εάν μεταβούμε στο μήνυμα με θέμα TEST4U, μπορούμε να επιλέξουμε ένα τμήμα του κειμένου, και να το αντιγράψουμε. Στη συνέχεια, μπορούμε να μεταβούμε στο νέο μας μήνυμα, και να επικολλήσουμε το κείμενο αυτό στο σώμα του μηνύματος. Εάν θέλουμε, μπορούμε να μεταβούμε στην εφαρμογή Internet Explorer, να επιλέξουμε ένα κείμενο, στην συνέχεια να το αντιγράψουμε, και να το επικολλήσουμε κι αυτό στο νέο μας μήνυμα. Εάν για κάποιο λόγο μετανιώσαμε για την επικόλληση του πρώτου κειμένου, το επιλέγουμε, και το διαγράφουμε πατώντας μία φορά το πλήκτρο Delete.