Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Εισαγωγικά

Το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών. Κάθε συνδεδεμένος υπολογιστής έχει μία μοναδική διεύθυνση, η οποία ονομάζεται διεύθυνση IP. Μία συνηθισμένη IP είναι η 62.103.201.130 Όταν χρησιμοποιούμε το Internet, χρησιμοποιούμε κάποια από τις υπηρεσίες του. Συνηθισμένες υπηρεσίες και αρκετά γνωστές είναι η TELNET, FTP, IRC, WEB, E-MAIL. Με την υπηρεσία TELNET έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Με την υπηρεσία FTP μεταφέρουμε αρχεία. Η υπηρεσία IRC είναι το γνωστό σε όλους chat. Στην συνέχεια των βιντεομαθημάτων θα ασχοληθούμε κυρίως με τις δύο τελευταίες υπηρεσίες, με το WEB και το E-MAIL. Το WEB ή αλλιώς παγκόσμιος ιστός, είναι η υπηρεσία η οποία έκανε προσιτό το internet σε όλο τον κόσμο. Με το E-MAIL μπορούμε να στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα και να λάβουμε κάποιο. Για να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία WEB ανοίγουμε κάποια εφαρμογή. Τέτοιες εφαρμογές είναι: ο Internet Explorer, o Firefox, o Safari, o Opera και ο Netscape Navigator. Επειδή αυτές οι εφαρμογές εμφανίζουν κάθε φορά μία σελίδα, ονομάζονται φυλλομετρητές. Στην οθόνη μας εμφανίζεται ο φυλλομετρητής Internet Explorer. Στην γραμμή διεύθυνσης, έχουμε πληκτρολογήσει την διεύθυνση της σελίδας που επιθυμούμε να δούμε. Και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η σελίδα. Η σελίδα είναι η index.htm η οποία βρίσκεται στον κατάλογο EN στο site www.rebetiko.gr Το domain στα ελληνικά αποδίδεται ως δικτυακός τόπος ή χώρος. Στην αρχή βλέπουμε ακόμα το www, που είναι το host, και το πρωτόκολλο που είναι το http. Κάθε διεύθυνση έχει μία κατάληξη. Στην οθόνη βλέπουμε τις παρακάτω καταλήξεις: η .com είναι κατάληξη η οποία αντιστοιχεί σε εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι η Microsoft. Όταν η κατάληξη είναι η edu, συνήθως αυτή αποδίδεται σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως είναι το MIT. Όταν η κατάληξη είναι org, συνήθως την λαμβάνει μία οργάνωση, όπως είναι για παράδειγμα η Greenpeace. Άλλες καταλήξεις είναι οι: net, info, biz, tv. Υπάρχουν και δύο καταλήξεις, αυτή και αυτή, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο από την κυβέρνηση και από τον στρατό των ΗΠΑ. Κάθε χώρα όμως, έχει την δική της κατάληξη. Η Ελλάδα π.χ έχει την κατάληξη .gr, οπότε ένας δικτυακός τόπος ελληνικός θα μπορούσε να είναι ο εξής : www.infolearn.gr ή www.test4u.gr ή www.in.gr Όπως ήδη έχουμε αναφέρει κάθε χώρα έχει την δική της κατάληξη. Η Γερμανία π.χ έχει την de, η Γαλλία έχει αυτή και η Ιταλία έχει αυτή. Εννοείται πως οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι yahoo.de, yahoo.fr και yahoo.it είναι διαφορετικοί δικτυακοί τόποι, ασχέτως αν ανήκουν στην ίδια την εταιρία. Έγκυρες διευθύνσεις είναι οι www.rebetiko.gr και το rebetiko.gr, ασχέτως αν μπροστά δεν υπάρχει το www. Πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ελληνικούς χαρακτήρες όπως μπορούμε να δούμε στην τρίτη περίπτωση. Επίσης έγκυρη είναι και η τελευταία διεύθυνση, με την σελίδα και τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται η σελίδα intex.htm Άκυρες διευθύνσεις είναι οι παρακάτω: www.rebetiko είναι άκυρη επειδή δεν έχει το πρόθεμα της χώρας .gr, .de κ.ο.κ. Η sl.gr, π.χ. είναι άκυρη επειδή χρησιμοποιεί δύο ονόματα. Πλέον, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ως ονόματα δικτυακών τόπων μόνο 2 χαρακτήρες, όπως είναι π.χ. το in.gr Μάρκος Βαμβακάρης.gr είναι άκυρη διεύθυνση, επειδή πολύ απλά υπάρχει κενό μεταξύ των λέξεων Μάρκος και Βαμβακάρης.