Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αποθήκευση Στον Φάκελο Πρόχειρα

Ας υποθέσουμε πως ενώ πληκτρολογούμε ένα μήνυμα, πρέπει για κάποιο λόγο να διακόψουμε. Για να μην χάσουμε ό,τι έχουμε γράψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα στον φάκελο Πρόχειρα. Στη συνέχεια, όταν είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, ανοίγουμε το μήνυμα και συνεχίζουμε από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Για να το αποθηκεύσουμε στον φάκελο Πρόχειρα, κάνουμε ένα κλικ στο εικονίδιο της αποθήκευσης που εμφανίζεται επάνω και αριστερά. Μπορούμε τώρα να κλείσουμε το μήνυμα. Εάν μεταβούμε στον φάκελο Πρόχειρα, θα δούμε πως αυτός περιέχει το μήνυμα, το οποίο είχαμε γράψει πριν από λίγο. Εάν θέλουμε τώρα να συνεχίσουμε την πληκτρολόγηση, κάνουμε διπλό κλικ για να ανοίξουμε το μήνυμα, και στη συνέχεια συνεχίζουμε την πληκτρολόγηση του κειμένου. Εάν θέλουμε να το στείλουμε, θα κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή. Στην περίπτωση που δεν σταλεί αυτόματα το μήνυμά μας, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί “Αποστολή/Παραλαβή όλων των φακέλων”.