Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Προτεραιότητα Μηνυμάτων

Όταν στέλνουμε ένα μήνυμα, μπορούμε να ορίσουμε και την σπουδαιότητα του μηνύματος. Η σπουδαιότητα μπορεί να είναι υψηλή, χαμηλή, και κανονική. Εάν ορίσουμε υψηλή σπουδαιότητα, τότε ο παραλήπτης θα πρέπει να διαβάσει το μήνυμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ενώ αν ορίσουμε χαμηλή σπουδαιότητα, θα το διαβάσει όταν του δοθεί η ευκαιρία. Μας έχουν στείλει ήδη 2 μηνύματα, το ένα με Υψηλή και το άλλο με Χαμηλή προτεραιότητα. Εάν επιλέξουμε το μήνυμα με θέμα Υψηλή προτεραιότητα, θα παρατηρήσουμε πως αριστερά, και στην στήλη σπουδαιότητα, υπάρχει ένα κόκκινο θαυμαστικό. Αυτό σημαίνει πως ο αποστολέας έχει στείλει το μήνυμα με υψηλή σπουδαιότητα. Ενώ το μήνυμα με θέμα Χαμηλή προτεραιότητα, στην αντίστοιχη στήλη, έχει ένα μπλε βέλος το οποίο δείχνει προς τα κάτω. Τα μηνύματα τα οποία δεν εμφανίζουν τίποτα στην αντίστοιχη στήλη, όπως όλα αυτά, έχουν σταλεί με κανονική σπουδαιότητα. Στη συνέχεια θα στείλουμε 2 μηνύματα, το ένα με υψηλή, και το άλλο με χαμηλή σπουδαιότητα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”, στο πεδίο Προς πληκτρολογούμε την δική μας διεύθυνση, στο πεδίο θέμα πληκτρολογούμε την λέξη υψηλή, και κάνοντας κλικ εδώ, ορίζουμε την προτεραιότητα του μηνύματος σε υψηλή. Στην συνέχεια απλώς στέλνουμε το μήνυμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή. Το μήνυμα θα φύγει από τον δικό μας υπολογιστή, και για να το λάβουμε θα πατήσουμε το κουμπί Αποστολή/Παραλαβή. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το μήνυμα με θέμα υψηλή, και αν παρατηρήσουμε στην στήλη της σπουδαιότητας, θα δούμε το κόκκινο θαυμαστικό. Θα στείλουμε τώρα ένα μήνυμα με χαμηλή σπουδαιότητα. Κάνουμε λοιπόν κλικ σε αυτό το κουμπί, στο πεδίο Προς πληκτρολογούμε την διεύθυνση του παραλήπτη, στο θέμα θα πληκτρολογήσουμε την λέξη χαμηλή, και από εδώ, θα επιλέξουμε χαμηλή σπουδαιότητα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή, και στην συνέχεια Αποστολή/Παραλαβή, για να λάβουμε τα νέα μηνύματα. Το μήνυμα έχει έρθει, με θέμα χαμηλή, και όπως μπορούμε να δούμε στην στήλη της σπουδαιότητας, υπάρχει το μπλε βέλος το οποίο δείχνει προς τα κάτω.