Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Διακοπή Λήψης Ιστοσελίδας

Εάν προσπαθώντας να επισκεφτούμε μία ιστοσελίδα αυτή αργεί να εμφανιστεί είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω προβλημάτων στην σύνδεση, τότε μπορούμε να σταματήσουμε την λήψη της. Θα επισκεφτούμε την σελίδα του MTV. Πληκτρολογούμε την διεύθυνση, πατάμε το enter, παρατηρούμε πως η σελίδα δείχνει να κατεβαίνει, σε αυτό το σημείο, και η σημαία να κυματίζει σε αυτό το σημείο και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τα περιεχόμενα. Εάν θέλουμε να σταματήσουμε το κατέβασμα της ιστοσελίδας, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Διακοπή. Και η σελίδα σταματά να κατεβαίνει.