Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Προώθηση Μηνύματος

Στην συνέχεια θα προωθήσουμε στην Δέσποινα, το μήνυμα που μας έστειλε ο Κώστας Γουτούδης με θέμα Ιδιαίτερη Κοινοποίηση. Επιλέγουμε το μήνυμα, και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Προώθηση. Στο πεδίο Προς, πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική της διεύθυνση, και παρατηρούμε οτι στο κείμενο του θέματος υπάρχει το Ιδιαίτερη κοινοποίηση, το οποίο μας είχε στείλει και ο Κώστας Γουτούδης, αλλά μπροστά από αυτό υπάρχει το Fw, από το forward, που σημαίνει προώθηση. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο, για να πληκτρολογήσουμε κι εμείς κάποιο κείμενο, και στη συνέχεια ένα κλικ στο κουμπί Αποστολή, για να φύγει το μήνυμα. Προσέξτε το σύμβολο το οποίο υπάρχει δεξιά στον φάκελο. Είναι ένα βέλος το οποίο δείχνει προς τα δεξιά, και μοιάζει με αυτό. Αυτό σημαίνει, οτι αυτό το μήνυμα το έχουμε προωθήσει, ενώ σε αυτό, και αυτό, έχουμε απαντήσει.