Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Διαγραφή Και Μετακίνηση Μηνύματος

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να διαγράψουμε ή να μετακινήσουμε ένα μήνυμα. Αν θέλουμε να διαγράψουμε το μήνυμά με Θέμα “κοινοποίηση” το οποίο είναι αυτό, το επιλέγουμε, και είτε κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί “Διαγραφή”, είτε δεξί κλικ επάνω στο μήνυμα, και επιλέγουμε την εντολή “Διαγραφή”. Το μήνυμα αυτομάτως μετακινήθηκε στον φάκελο “Διαγραμμένα”. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και μπορούμε να το δούμε εδώ. Αν το διαγράψαμε κατά λάθος, μπορούμε να το μετακινήσουμε ξανά στον φάκελο “Εισερχόμενα” με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο εξής: με πατημένο το αριστερό πλήκτρο επάνω στο μήνυμα, το σύρουμε στον φάκελο “Εισερχόμενα”, όπου και αφήνουμε το ποντίκι. Το μήνυμα μεταφέρθηκε, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Το διαγράφουμε ξανά, και μεταβαίνουμε στο φάκελο “Διαγραμμένα”, για να δείξουμε και τον δεύτερο τρόπο. Κάνουμε δεξί κλικ στο μήνυμα, και μεταβαίνουμε στην επιλογή Μετακίνηση. Από τις επιλογές που εμφανίζονται, μπορούμε να επιλέξουμε μια από αυτές. Για να δούμε όλους τους φακέλους στους οποίους μπορούμε να μετακινήσουμε το μήνυμα, θα κάνουμε κλικ στην εντολή “Άλλος φάκελος”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να μετακινήσουμε το μήνυμα, τον φάκελο “Εισερχόμενα” στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΟΚ”. Το μήνυμα έχει μετακινηθεί στον φάκελο “Εισερχόμενα”, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ.