Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αποστολή Μηνύματος Σε Πολλαπλούς Παραλήπτες (Κοινοποίηση, Κρυφή Κοινοποίηση)

Μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε σε πολλούς παραλήπτες ταυτοχρόνως, και όχι μόνο σε ένα, όπως είδαμε προηγουμένως. Στο επόμενο παράδειγμα θα στείλουμε ένα μήνυμα σε δυο παραλήπτες. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί “Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”, και στο πεδίο “Προς” εισάγουμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Πατάμε μια φορά το κόμμα, και στη συνέχεια εισάγουμε τη διεύθυνση του δεύτερου παραλήπτη. Εισάγουμε το θέμα στα ελληνικά, και εδώ, το κείμενο του μηνύματος. Για να φύγει το μήνυμα κάνουμε ένα κλικ, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στο κουμπί “Αποστολή”. Στον φάκελο “Εξερχόμενα”, δεν υπάρχει τίποτα, ενώ στον φάκελο “Απεσταλμένα”, υπάρχει. Τους αποστολείς μπορούμε να τους δούμε εδώ. Ο πρώτος, ο δεύτερος, και το θέμα. Εννοείται, πώς όταν λάβουν οι παραλήπτες μας το μήνυμα τους, ο ένας, θα γνωρίζει πως το έλαβε και ο άλλος. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουμε ένα νέο μήνυμα, και θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια άλλα πεδία, όπως το πεδίο “Κοιν.”, το οποίο βγαίνει από το κοινοποίηση. Στο πεδίο “Προς” πληκτρολογούμε τα ονόματα των παραληπτών του μηνύματος, τους οποίους αφορά άμεσα το μήνυμα που θα στείλουμε. Στο πεδίο “Κοινοποίηση”, πληκτρολογούμε τα ονόματα των παραληπτών, τους οποίους δεν τους αφορά άμεσα το μήνυμα, αλλά θα θέλαμε να είναι εν γνώσει τους, να τους το κοινοποιήσουμε δηλαδή. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Στο πεδίο “Προς”, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη, kostas@infolearn.gr, στο πεδίο “Κοινοποίηση”, θα πληκτρολογήσουμε τη δική μας διεύθυνση. Στο πεδίο “Θέμα”, θα πληκτρολογήσουμε το κείμενο κοινοποίηση, και εδώ, το κείμενο του μηνύματος. Στη συνέχεια θα στείλουμε το μήνυμα μας, κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αποστολή”. Το μήνυμα έχει φτάσει στους παραλήπτες. Ένας από τους παραλήπτες όμως, ήμασταν και εμείς. Για να δούμε ποια μηνύματα μας έχουν στείλει, μεταβαίνουμε στην καρτέλα “Αποστολή και Λήψη”, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Αποστολή και παραλαβή όλων των φακέλων”. Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ και σε αυτό το εικονίδιο. Με αυτόν τον τρόπο το νέο μήνυμα εμφανίζεται στον φάκελο “Εισερχόμενα”, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Το στείλαμε εννοείται εμείς στον εαυτό μας, και το θέμα είναι κοινοποίηση. Εάν προσέξουμε σε αυτό το σημείο, θα δούμε, πως εμείς βρισκόμαστε στο πεδίο “Κοινοποίηση”, ενώ στο πεδίο “Προς”, υπάρχει και άλλος παραλήπτης. Εννοείται, ότι και αυτός γνωρίζει, πως το μήνυμα το λάβαμε και εμείς. Στη συνέχεια θα στείλουμε ένα ακόμη μήνυμα, και θα χρησιμοποιήσουμε και το πεδίο “Ιδιαίτερη κοινοποίηση”. Αν το πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση δεν εμφανίζεται, μπορούμε να το εισάγουμε από εδώ. Στο πεδίο “Προς” πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Στο πεδίο “Κοινοποίηση” πληκτρολογούμε τη διεύθυνση τη δική μας. Στο πεδίο της “Ιδιαίτερης κοινοποίησης” πληκτρολογούμε κάποια άλλη. Εισάγουμε ένα κόμμα, για να εισάγουμε και δεύτερο παραλήπτη στο πεδίο της “Ιδιαίτερης κοινοποίησης”. Πληκτρολογούμε το θέμα, και το κείμενο του μηνύματος . Ο Kostas, ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο “Προς”, μόλις θα λάβει το μήνυμα, θα δει πως το μήνυμα το έλαβε και ο Steliosl, που βρίσκεται στο πεδίο “Κοινοποίηση”, το ίδιο θα δει και ο Steliosl, ότι δηλαδή το πήρε και ο Kostas. Δεν θα δουν όμως και οι δύο, κανέναν από τους δύο παραλήπτες, που υπάρχουν στο πεδίο “Ιδιαίτερη κοινοποίηση”. Εννοείται, πως μόλις η Despoina λάβει το μήνυμα, θα δει ότι το πήρε και ο Steliosl, και ο Kostas, όχι όμως και ο webmaster. O webmaster μόλις λάβει το μήνυμα θα δει ότι το πήρε και ο Steliosl, και ο Kostas, όχι όμως και η Despoina. Σε γενικές γραμμές οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που βρίσκονται στα πεδία “Προς”, ενημερώνονται και για τους παραλήπτες που υπάρχουν στο πεδίο “Κοινοποίηση”, και το αντίστροφο. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που βρίσκονται στο πεδίο “Ιδιαίτερη κοινοποίηση”, μπορούν να δουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που υπάρχουν στα πεδία “Προς”, και “Κοινοποίηση”, αλλά όχι και μεταξύ τους, ο ένας δηλαδή δεν βλέπει τον άλλο. Στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αποστολή”. Το μήνυμα μεταφέρεται στον φάκελο “Εξερχόμενα”. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αποστολή/Παραλαβή”, και από τη στιγμή, που ήμασταν και εμείς μέσα στους παραλήπτες, θα λάβουμε το μήνυμα. Κάνουμε ένα κλικ πάνω του για να το διαβάσουμε, και παρατηρούμε, πώς ενώ εμείς βρισκόμαστε στο πεδίο “Κοινοποίηση”, και ο Kostas βρίσκεται στο πεδίο “Προς”, όπως είδαμε και προηγουμένως, δεν εμφανίζονται τα ονόματα των παραληπτών που βρίσκονταν στο πεδίο “Ιδιαίτερη κοινοποίηση”. Την “Ιδιαίτερη κοινοποίηση” λοιπόν τη χρησιμοποιούμε, στις περιπτώσεις που θέλουμε να στείλουμε το ίδιο μήνυμα, σε πολλούς παραλήπτες, χωρίς όμως ένας παραλήπτης να γνωρίζει ποιος άλλος έλαβε το μήνυμα.