Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αναζήτηση Μηνυμάτων

Στη συνέχεια θα δείξουμε, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε κάποια μηνύματα. Να αναζητήσουμε δηλαδή μηνύματα, τα οποία ικανοποιούν κάποια κριτήρια. Θα αναζητήσουμε τα μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με την Δέσποινα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το πεδίο που εμφανίζεται επάνω από τις στήλες. Παρατηρούμε πως εμφανίστηκε μια νέα καρτέλα με τίτλο Αναζήτηση, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές αναζήτησης. Από εδώ μπορούμε να ορίσουμε περισσότερες επιλογές, όπως σε ποιον φάκελο να γίνει η αναζήτηση, σε ποια πεδία να γίνει η αναζήτηση, και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε “Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας”, και πληκτρολογούμε στο πεδίο το όνομα Δέσποινα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Από κάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Το κείμενο Δέσποινα, σ’ αυτό το μήνυμα υπάρχει εδώ. Σε αυτά τα δύο μηνύματα, βλέπουμε πως δεν εμφανίζεται πουθενά το κείμενο που αναζητήσαμε. εάν κάνουμε όμως διπλό κλικ στο συνημμένο αρχείο, θα δούμε πως το κείμενο εμφανίζεται εδώ. Το Outlook λοιπόν, ψάχνει και μέσα στα συνημμένα, όπου αυτό είναι δυνατό. Για περισσότερες επιλογές, πρέπει να κάνουμε κλικ εδώ. Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης. Φροντίζουμε, εδώ να αναφέρει μηνύματα, ούτως ώστε η αναζήτηση να γίνει στα μηνύματα, και όχι στις επαφές. Από εδώ, επιλέγουμε τους φακέλους στους οποίους θα γίνει η αναζήτηση. Αν θέλουμε η αναζήτηση να γίνει και στους υποφακέλους, θα πρέπει να κάνουμε κλικ και εδώ. Εδώ πληκτρολογούμε το κείμενο της αναζήτησης, και εδώ επιλέγουμε, που θα γίνει η αναζήτηση. Μόνο στο θέμα, ή και στο κείμενο. Εδώ πληκτρολογούμε τον αποστολέα. Αν θέλουμε να δούμε τα μηνύματα που μας έστειλε ο Κώστας, εισάγουμε εδώ, την διεύθυνσή του. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί “Εύρεση τώρα”, έχουμε τα αποτελέσματά μας. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί “Νέα αναζήτηση”, μπορούμε να μηδενίσουμε τα κριτήρια, και να ξεκινήσει η αναζήτηση από την αρχή. Στη συνέχεια, θα αναζητήσουμε όλα τα μηνύματα τα οποία περιέχουν κάποιο συνημμένο, μέσα στον φάκελο Εισερχόμενα. Τον φάκελο Εισερχόμενα, τον ορίζουμε σε αυτό το πεδίο, επιλέγουμε να συμπεριληφθούν και οι υποφάκελοι του, και στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουμε, από την καρτέλα Περισσότερες επιλογές, την επιλογή, μόνο στοιχεία, με ένα ή περισσότερα συνημμένα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα, το Outlook μας εμφανίζει όλα τα μηνύματα τα οποία περιέχουν κάποιο συνημμένο, όπως μπορούμε να δούμε και σε αυτή την στήλη. Στο επόμενο παράδειγμα, θα αναζητήσουμε όλα τα μηνύματα, τα οποία έχουμε παραλάβει τις τελευταίες 7 ημέρες. Θα πρέπει λοιπόν, σε αυτό το πεδίο, να επιλέξουμε παραλαβής, και από εδώ, τελευταίες 7 ημέρες. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα. Τα μηνύματα είναι αυτά.