Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Εισαγωγικά

Έγκυρες διευθύνσεις e-mail είναι οι παρακάτω: despoina@infolearn.gr. Επίσης και το stelios.lambropoulos@rebetiko.gr. Στο όνομα του χρήστη λοιπόν μπορούμε να προσθέσουμε τελεία καθώς και το _ (την κάτω γραμμή) Άκυρες διευθύνσεις είναι οι παρακάτω τρεις: despoina (κενό) lampropoulou@test4u.gr. Δεν επιτρέπεται στο όνομα του χρήστη να υπάρχει κενό διάστημα. Επίσης η επόμενη διεύθυνση είναι άκυρη επειδή στο όνομα του χρήστη χρησιμοποιεί ελληνικούς χαρακτήρες, κώστας@yahoo.com Η τελευταία διεύθυνση είναι επίσης άκυρη επειδή στο despoina@hotmail λείπει το πρόθεμα της χώρας, π.χ. gr ή com ή τέλος πάντων οποιοδήποτε πρόθεμα.