Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Εμφάνιση Και Απόκρυψη Στηλών

Στην συνέχεια θα δούμε, πως μπορούμε να εμφανίσουμε, ή να αποκρύψουμε τις στήλες, οι οποίες εμφανίζονται εδώ. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε μια οποιαδήποτε στήλη, και επιλέγουμε Ρυθμίσεις προβολής. Κλικ στις Στήλες. Οι στήλες που εμφανίζονται στην εφαρμογή μας, εμφανίζονται και εδώ. Άρα, αν θέλουμε να προσθέσουμε μια ακόμη στήλη π.χ. τις επαφές, τις επιλέγουμε, και πατάμε το κουμπί προσθήκη. Ενώ αν θέλουμε να αφαιρέσουμε μια στήλη, π.χ την στήλη μέγεθος, την επιλέγουμε, και πατάμε Αφαίρεση. Για να μετακινήσουμε μια στήλη, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, και την σύρουμε, στην νέα της θέση.