Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Γραμμές Εργαλείων

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η εφαρμογή Internet Explorer και μπορούμε να διακρίνουμε και τις γραμμές εργαλείων. Αυτή είναι η Γραμμή εργαλείων Βασικά κουμπιά. Αυτή είναι η Γραμμή εργαλείων Διεύθυνση και αυτή η Γραμμή εργαλείων Συνδέσεις. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε Γραμμές εργαλείων. Από το μενού Προβολή και τις Γραμμές εργαλείων, βλέπουμε ότι η Γραμμή εργαλείων Βασικά κουμπιά, Διευθύνσεων και Συνδέσεις είναι επιλεγμένες για αυτό και εμφανίζονται και στην οθόνη μας. Εάν αποεπιλέξουμε τις Συνδέσεις θα εξαφανιστεί και από την οθόνη μας. Θα κάνουμε το ίδιο και με την Γραμμή εργαλείων Διεύθυνση, αυτή δηλαδή. Από το μενού Προβολή και τις Γραμμές εργαλείων, κάνουμε κλικ στην γραμμή Διεύθυνσης, και εξαφανίζεται. Για να την εμφανίσουμε ξανά, θα κάνουμε ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία. Στη συνέχεια θα εμφανίσουμε και τις Συνδέσεις. Μία άλλη χρήσιμη γραμμή είναι η Γραμμή κατάστασης, η οποία είναι αυτή εδώ, στο κάτω τμήμα του παραθύρου. Για να την εμφανίζουμε ή να την αποκρύψουμε, θα πρέπει μέσα από το μενού Προβολή να κάνουμε κλικ στην εντολή Γραμμή κατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι επιλεγμένη και για αυτό και εμφανίζεται. Εάν κάνουμε ένα κλικ θα την αποκρύψουμε. Θα την εμφανίζουμε πάλι, κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο.